Декілька слів про поняття «торговельна марка»

Якщо Ви ввели в пошукову систему запит «реєстрація торговельної марки» або «як зареєструвати торговельну марку», очевидно, що Ви маєте принаймні базове розуміння, що таке «торговельна марка» і для чого вона потрібна (законодавче визначення надається нижче). А тому зупинятися на детальному роз'ясненні теоретичних аспектів цього поняття немає сенсу, адже, переконані, Ви тут не за теорією, а за практикою.
 

Словник юридичних термінів

Торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (абз. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).
 

Ви можете зустріти різні терміни, які вживаються як синоніми терміну «торговельна марка», - торгова марка, торгівельна марка, товарний знак, знак для товарів і послуг, і кожен з цих термінів, вжитий Вами, буде коректним з побутової точки зору, однак з точки зору законодавця правильним є використання терміну «торговельна марка», а тому далі буде використовуватися саме таке формулювання і його скорочена версія - «ТМ».

ЯК ВИГЛЯДАЄ ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ?

У Вас є позначення, яке Ви вигадали самостійно, або ж Вам розробили його дизайнери.  

Воно може бути:

 • словесне;
 • зображувальне;
 • комбіноване.

Якщо у Вас виникає запитання, яке позначення краще реєструвати як торговельну марку - словесне, зображувальне чи комбіноване, мусимо підкреслити, що єдиної правильної відповіді на нього бути не може. Ключовий орієнтир для Вас - Ваше позначення має виконувати основну функцію ТМ - відрізняти Ваші товари та/або послуги від товарів та/або послуг інших осіб, а також бути «зручним» для потенційних покупців/споживачів, тобто легко запам’ятовуватися, в ідеалі - викликати в них певні емоції чи асоціації.

Бувають випадки, коли ми рекомендуємо клієнтам додати до словесного позначення якийсь графічний елемент, аби позначення, яке буде подаватися на реєстрацію, набуло ознак комбінованого, але це, як правило, в тому випадку, коли за результатами проведеного пошуку існують обгрунтовані побоювання у можливій відмові у реєстрації словесного позначення.

 

Отож, у Вас є позначення, яке Ви хочете зареєструвати.

01

Словесні позначення

- слова, словосполучення, фрази. До словесних позначень також відносяться позначення, що складаються з однієї та більше літер або цифр та будь-якої їх комбінації, абревіатури.
02

Зображувальні позначення

- позначення, що містять лише малюнки будь-якого характеру, зокрема, зображення на площині живих істот, предметів, природних та інших об’єктів, а також фігури будь-яких форм, композиції ліній та фігур.
03

Комбіновані позначення

- позначення, які є поєднанням в одному цілісному позначенні різних видів позначень.

Перший крок. Вибір класів.

Вибір класів здійснюється залежно від того, які товари Ви виробляєте/плануєте виробляти або які послуги надаєте/плануєте надавати.

Існує Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків, або т.зв. Ніццька класифікація (надалі - МКТП), відповідно до якої й відбувається підбір класів для реєстрації торговельних марок.

Всього існує 45 класів: з 1 по 34 включно - для товарів, з 35 по 45 включно - для послуг.

Ознайомитися з ними, а також спробувати самостійно визначити клас, під який підпадає Ваша діяльність, Ви можете тут.

Наприклад, якщо Ви є виробником кавових напоїв, маєте обрати 30 клас, якщо шиєте одяг - 25 клас, а якщо надаєте фінансові послуги - Вам необхідний 36 клас.

Однак, рекомендували б бути обережними у самостійному підборі класів МКТП та в ідеалі - одержати консультацію фахівця у сфері права інтелектуальної власності.

Другий крок. Аналіз позначення на предмет його відповідності умовам надання правової охорони.

Законодавець визначив критерії, при відповідності яким позначення може бути зареєстроване як ТМ.

Ними є:

 • позначення має підпадати під визначення об'єкта торговельної марки;
 • позначення не може суперечити публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі;
 • на позначення не мають поширюватися підстави для відмови в наданні правової охорони.

Однією з підстав для відмови у наданні правової охорони позначенню є його тотожність або схожість до ступеня змішування з торговельними марками, раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Третій крок. Проведення пошуку на тотожність та схожість.

Мета пошуку - виявити перед початком реєстрації Вашого позначення вже зареєстровані торговельні марки або подані на реєстрацію позначення, з якими Ваше позначення є тотожним або схожим до ступеня змішування.

Цей крок, як і кожен з двох попередніх, є вкрай важливим, оскільки, якщо Ви на даному етапі або проігноруєте необхідність проведення пошуку взагалі, або проведете його неякісно і подасте Ваше позначення на реєстрацію, можете одержати відмову у його реєстрації, а це не тільки втрачений час, а й кошти.

Четвертий крок. Подання позначення на реєстрацію.

На сьогодні для заявників доступні дві форми подання заявки на реєстрацію:

 • паперова;
 • електронна.

Ми рекомендуємо користатися електронною формою подання заявки. Це має, як мінімум, три переваги:

по-перше, Вам немає необхідності їхати в Укрпатент або на пошту;

по-друге, при поданні заявки в електронній формі збір за подання зменшується на 20%;

по-третє, всі документи по заявці Ви одержуєте в електронному вигляді у свій особистий кабінет.

Але, звісно, за Вами лишається право подати заявку в паперовій формі.

Якщо Ви вирішили йти цим шляхом, комплект заявки має містити наступні документи:

 • заяву про реєстрацію торговельної марки;
 • зображення позначення, що заявляється;
 • перелік товарів і послуг, для яких Ви просите зареєструвати торговельну марку, згрупованих за МКТП.

В електронній формі Ви фактично подаєте ті самі документи, але шляхом заповнення спеціально визначених полів, після чого заявка формується автоматично.

Зауважте, що для подання заявки в електронній формі Ви маєте мати ЕЦП.

Підтвердженням подання Вами заявки на реєстрацію як в електронній, так і в паперовій формі є формування і надання Вам розписки, що містить унікальний номер, присвоєний Вашій заявці, на який в подальшому Ви маєте посилатися під час комунікації з Укрпатентом.

Факт присвоєння Вашій заявці унікального номера є важливим, оскільки з цього моменту за Вами закріплюється пріоритет. Іншими словами, якщо будь-яка третя особа, наприклад, через день після Вас подасть на реєстрацію тотожне позначення щодо тих самих або споріднених товарів і послуг, їй буде відмовлено у реєстрації.

П'ятий крок. Сплата збору за подання заявки.

За подання заявки на реєстрацію ТМ сплачується збір, розмір якого визначається постановою КМУ «Про затвердження порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» від 23.12.2004 року.

Розмір збору залежить від:

 • подана заявка одним заявником чи декількома;
 • позначення, подане на реєстрацію, виконане в кольорі чи без зазначення кольору;
 • подана заявка в електронній чи паперовій формі;
 • кількості класів.

Збір за подання заявки підлягає сплаті протягом двох місяців з моменту подання заявки на реєстрацію.

Шостий крок. Факультативний. Залежить від того, яку процедуру реєстрації ТМ Ви обрали - звичайну чи прискорену.

Різниця між цими процедурами полягає у:

 • строках реєстрації;
 • вартості реєстрації.

Так, зазвичай, звичайна процедура триває 1 рік 9 місяців - 2 роки, в той час, як прискорена - 7 - 9 місяців.

Відповідно, і вартість прискореної процедури буде більшою.

Відтак, якщо Ви обрали прискорену процедуру для реєстрації Вашого позначення, після спливу трьох місяців з моменту подання заявки на реєстрацію Вам на підставі Вашого попередньо поданого клопотання Укрпатентом виставляється рахунок за т.зв. прискорення реєстрації, який Ви маєте сплатити.

Варто відзначити, що навіть якщо спочатку Ви вирішили реєструвати Ваше позначення за звичайною процедурою, а потім на якомусь етапі вирішили пришвидшити реєстрацію - будь ласка, ніяких перешкод немає. Єдине, маєте враховувати доцільність.

Якщо до завершення звичайної процедури лишається один місяць, сенсу в прискоренні, звісно, немає.

Сьомий крок.

Укрпатентом проводиться кваліфікаційна експертиза, за результатами якої приймається рішення про реєстрацію Вашого позначення або про відмову (повну або часткову) у його реєстрації.

Якщо Ви обрали прискорену процедуру реєстрації, кваліфікаційна експертиза проводиться протягом трьох місяців з моменту зарахування коштів за прискорення процедури.

Восьмий крок.

Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи прийнято рішення про реєстрацію Вашого позначення, про це Вам надсилається рішення, після одержання якого Ви маєте сплатити збір за публікацію про видачу свідоцтва на торговельну марку та мито за видачу свідоцтва на торговельну марку.

Розмір збору визначається знову ж таки постановою КМУ «Про затвердження порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» від 23.12.2004 року.

Він залежить від:

 • кількості класів;
 • позначення, подане на реєстрацію, виконане в кольорі чи без зазначення кольору.

 

Розмір мита за видачу свідоцтва на торговельну марку визначається декретом КМУ «Про державне мито» від 21.01.1993 року.

Він залежить від:

 • резидентства заявника.

Якщо заявником є резидент України, мито за видачу свідоцтва на торговельну марку становитиме 85,00 гривень, якщо ж нерезидент - 200 доларів США.

Обидва зазначені платежі Ви маєте сплатити протягом трьох місяців з моменту одержання рішення про реєстрацію Вашого позначення.

Дев'ятий крок.

Публікація відомостей про видачу свідоцтва та державна реєстрація торговельної марки.

Завершальний етап процедури реєстрації ТМ, за наслідками якої Вам надсилається свідоцтво про реєстрацію торговельної марки.

Важливо звернути Вашу увагу, що описана вище процедура є стандартною, однак, вона може значно розширюватися, скажімо, якщо проти Вашого позначення третьою особою подано заперечення проти реєстрації Вами ТМ, або якщо Ви одержали попередню відмову у реєстрації, або якщо після подання мотивованої відповіді на попередню відмову у реєстрації Ви одержали остаточну відмову у реєстрації, і є необхідність подавати заперечення до Апеляційної палати Укрпатенту тощо.

Коротко про процедуру реєстрації ТМ

Пакети послуг для реєстрації ТМ

ЗНИЖКА 20% НА ЗБІР ЗА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

Пакет «Базовий»

5385 грн

 • Підбір класів МКТП.
 • Аналіз позначення на предмет його відповідності умовам надання правової охорони.
 • Проведення пошуку на тотожність серед зареєстрованих в Україні ТМ.
 • Оформлення і подання заявки на реєстрацію ТМ.
 • Правовий супровід реєстрації ТМ до одержання свідоцтва.

Пакет «Стандарт»

6879 грн

 • Підбір класів МКТП.
 • Аналіз позначення на предмет його відповідності умовам надання правової охорони.
 • Проведення повного пошуку на тотожність та схожість серед зареєстрованих та поданих на реєстрацію ТМ.
 • Оформлення і подання заявки на реєстрацію ТМ.
 • Правовий супровід реєстрації ТМ до одержання свідоцтва.

Пакет «Максимум»

13499 грн

 • Підбір класів МКТП.
 • Аналіз позначення на предмет його відповідності умовам надання правової охорони.
 • Проведення повного пошуку на тотожність та схожість серед зареєстрованих та поданих на реєстрацію ТМ.
 • Оформлення і подання заявки на реєстрацію ТМ.
 • Прискорення реєстрації ТМ.
 • Правовий супровід реєстрації ТМ до одержання свідоцтва.

Інструменти
для реєстрації ТМ

Інші послуги

Безкоштовна консультація

Щоб отримати безкоштовну консультацію з Вашого питання, зателефонуйте, будь ласка, нам за номером телефону +38 (096) 769-55-91 або залиште свої контакти, і ми зв'яжемося з Вами найближчним часом.