Назва послуги

Розмір збору/мита (грн)

Розмір гонорару

(грн)

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Підбір класів МКТП та попередній аналіз позначення на предмет його відповідності умовам надання правової охорони

-

безкоштовно

Проведення пошуку на тотожність та схожість позначення

(до 7 робочих днів):

словесне/зображувальне позначення:

1 клас МКТП

864,00

630,00

за кожен наступний клас МКТП

174,00

150,00 за кожен клас МКТП понад три

комбіноване позначення:

1 клас МКТП

1728,00

630,00

за кожен наступний клас МКТП

348,00

150,00 за кожен клас МКТП понад три

Проведення термінового пошуку на тотожність та схожість позначення 

(до 3 робочих днів):

словесне/зображувальне позначення:

1 клас МКТП

1728,00

630,00

за кожен наступний клас МКТП

348,00

150,00 за кожен клас МКТП понад три

комбіноване позначення:

1 клас МКТП

3456,00

630,00

за кожен наступний клас МКТП

693,00

150,00 за кожен клас МКТП понад три

Подання заявки на реєстрацію торговельної марки:

1 клас МКТП

3200,00

1500,00

за кожен наступний клас МКТП

3200,00

600,00

додатково за кольорове позначення

800,00

-

додатково за декілька заявників

+ 30% від розміру збору за подання заявки одним заявником

-

Прискорення реєстрації торговельної марки:

словесне/зображувальне позначення:

1 клас МКТП

5220,00

1400,00

за кожен наступний клас МКТП

612,00

600,00

комбіноване позначення:

1 клас МКТП

9396,00

1400,00

за кожен наступний клас МКТП

960,00

600,00

Публікація відомостей про видачу свідоцтва на торговельну марку:

за кожен клас МКТП

600,00

-

додатково за кольорове позначення

200,00

-

Видача свідоцтва на торговельну марку:

якщо власником є резидент України

85,00

-

якщо власником є нерезидент України

200 доларів США

-

Підготовка та подання заперечення проти заявки на реєстрацію торговельної марки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони

2000,00

від 2000,00

Підготовка та подання мотивованої відповіді на попередній висновок експертизи щодо заявки на торговельну марку

-

від 2000,00

Підготовка та подання заперечення до Апеляційної палати Укрпатенту проти рішення за заявкою на торговельну марку

3400,00

від 4000,00

Продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку:

1 клас МКТП

12 000,00

1000,00

за кожен наступний клас МКТП

1200,00

500,00

якщо власниками є декілька осіб

+ 30% від розміру збору за продовження строку дії свідоцтва, власником якого є одна особа

-

Подання заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки

2400,00 + міжнародне мито в швейцарських франках залежно від обраних країн

від 3000,00

Включення до торговельної марки позначення, що відображає назву держави «Україна»

24 000,00

від 4000,00

Розробка ліцензійного договору про використання торговельної марки та його реєстрація

2400,00

від 2500,00

Розробка договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку та його реєстрація

2400,00

від 2500,00

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

Попередній аналіз промислового зразка на предмет його відповідності умовам надання правової охорони

-

безкоштовно

Проведення патентного пошуку серед промислових зразків, зареєстрованих в Україні (1 рік, 1 клас МКПЗ, 1 підклас МКПЗ) з наданням звіту:

протягом 15 робочих днів

144,00

300,00

протягом 5 робочих днів

576,00

400,00

Подання заявки на реєстрацію промислового зразка, який містить один варіант:

заявник і автор одна особа

256,00

від 1600,00

заявник не є автором

1280,00

від 1600,00

додатково за кожний варіант:

з другого по десятий включно:

заявник і автор одна особа

32,00

від 400,00

заявник не є автором

160,00

від 400,00

понад десятий:

заявник і автор одна особа

112,00

від 600,00

заявник не є автором

560,00

від 600,00

Прискорення реєстрації промислового зразка

720,00

від 1000,00

Публікація відомостей про державну реєстрацію промислового зразка:

заявник і автор одна особа

60,00 за кожне чорно-біле зображення промислового зразка, яке міститься в рішенні про реєстрацію промислового зразка

-

заявник не є автором

300,00 за кожне чорно-біле зображення промислового зразка, яке міститься в рішенні про реєстрацію промислового зразка

-

додатково за публікацію кольорового зображення:

заявник і автор одна особа

40,00

-

заявник не є автором

200,00

-

Державна реєстрація промислового зразка:

якщо власником є резидент України

17,00

-

якщо власником є нерезидент України

100 доларів США

-

Підготовка та подання заперечення до Апеляційної палати Укрпатенту проти рішення за заявкою на промисловий зразок:

заявник і автор одна особа

680,00

від 3500,00

заявник не є автором

3400,00

від 3500,00

Підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок:

заявник і автор одна особа

залежно від року (від 60,00 за 1-й рік до 960,00 за 25-й рік)

від 800,00

заявник не є автором

залежно від року (від 300,00 за 1-й рік до 4800,00 за 25-й рік)

від 800,00

Розробка ліцензійного договору про використання промислового зразка та його реєстрація

2400,00

від 2500,00

Розробка договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок та його реєстрація:

заявник і автор одна особа

480,00

від 2500,00

заявник не є автором

2400,00

від 2500,00

ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ

Попередній аналіз винаходу (корисної моделі) на предмет його (її) відповідності умовам надання правової охорони

-

безкоштовно

Проведення патентного пошуку

уточнюйте додатково

уточнюйте додатково

Подання заявки на винахід (корисну модель), формула якого (якої) містить не більш як три пункти:

на винахід:

заявник і автор одна особа

128,00

від 5000,00

заявник не є автором

1280,00

від 5000,00

на корисну модель:

заявник і автор одна особа

384,00

від 3500,00

заявник не є автором

1920,00

від 3500,00

додатково за кожний пункт формули понад три:

на винахід:

заявник і автор одна особа

12,80

від 800,00

заявник не є автором

128,00

від 800,00

на корисну модель:

заявник і автор одна особа

38,40

від 500,00

заявник не є автором

192,00

від 500,00

Прискорення реєстрації:

винаходу

4320,00

1000,00

корисної моделі

864,00

1000,00

Проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт:

заявник і автор одна особа

600,00

-

заявник не є автором

6000,00

-

додатково за кожний незалежний пункт формули понад один:

заявник і автор одна особа

600,00

-

заявник не є автором

6000,00

-

Публікація відомостей про видачу патенту:

на винахід:

заявник і автор одна особа

40,00

-

заявник не є автором

400,00

-

на корисну модель:

заявник і автор одна особа

120,00

-

заявник не є автором

600,00

-

Видача патенту:

на винахід:

якщо власником є резидент України

17,00

-

якщо власником є нерезидент України

100 доларів США

-

на корисну модель:

якщо власником є резидент України

17,00

-

якщо власником є нерезидент України

100 доларів США

-

Підготовка та подання заперечення до Апеляційної палати Укрпатенту проти рішення за заявкою:

на винахід:

заявник і автор одна особа

680,00

від 5000,00

заявник не є автором

6800,00

від 5000,00

на корисну модель:

заявник і автор одна особа

680,00

від 3500,00

заявник не є автором

3400,00

від 3500,00

Підтримання чинності патенту:

на винахід:

заявник і автор одна особа

залежно від року (від 60,00 за 1-й рік до 760,00 за 20-й рік)

від 1000,00

заявник не є автором

залежно від року (від 600,00 за 1-й рік до 7600,00 за 20-й рік)

від 1000,00

на корисну модель:

заявник і автор одна особа

залежно від року (від 180,00 за 1-й рік до 1260,00 за 10-й рік)

від 800,00

заявник не є автором

залежно від року (від 900,00 за 1-й рік до 6300,00 за 10-й рік)

від 800,00

Розробка ліцензійного договору про використання винаходу та його реєстрація

2400,00

від 2500,00

Розробка ліцензійного договору про використання корисної моделі та його реєстрація

2400,00

від 2500,00

Розробка договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід та його реєстрація:

заявник і автор одна особа

240,00

від 2500,00

заявник не є автором

2400,00

від 2500,00

Розробка договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель та його реєстрація:

заявник і автор одна особа

480,00

від 2500,00

заявник не є автором

2400,00

від 2500,00

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Подання заявки на реєстрацію авторського права

-

від 1500,00

Підготовка до державної реєстрації авторського права:

для фізичної особи

255,00

-

для юридичної особи

510,00

-

Оформлення та видача свідоцтва про реєстрацію авторського права:

для фізичної особи

8,50

-

для юридичної особи

25,50

-

Розробка авторського договору та його реєстрація:

для фізичної особи

510,00

від 2500,00

для юридичної особи

1020,00

від 2500,00

ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Підготовка та надіслання претензії з вимогою про припинення порушення прав

-

від 2500,00

Підготовка та подання заяви про захист від недобросовісної конкуренції до Антимонопольного комітету України

-

від 3500,00

Представництво інтересів в суді

-

уточнюйте додатково