ТАРИФИ ПО РЕЄСТРАЦІЇ, РОЗПОРЯДЖАННЮ І ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Вартість реєстрації торгової марки

Назва збору/послуги Державний збір Гонорар
Попередня оцінка торговельної марки (ТМ) на відповідність умовам надання правової охорони   Безкоштовно
Пошук на новизну ТМ (до 7 робочих днів):  

600.00 

Словесна/або зображувальна торгова марка:  
- 1 клас МКТП 864,00
- за кожен наступний клас МКТП 174,00
Комбінована торгова марка  
- 1 клас МКТП 1728,00
- за кожен наступний клас МКТП 346,00
* Вартість проведення термінового пошуку збільшується вдвічі.  
Аналіз звіту про проведений пошук на новизну і надання висновків   200,00
Оформлення заявочних документів і подання на реєстрацію:    
- 1 клас МКТП 4000,00 1500,00
- за кожен наступний клас МКТП 4000,00 400,00
* додатково за кольорове позначення 1000,00 100,00
Проведення прискореної реєстрації торгової марки:    
Словесна або зображувальна    
- 1 клас МКТП 5220,00 1400,00
- за кожен наступний клас МКТП 612,00 300,00
Комбінована:    
- 1 клас МКТП 9396,00 1400,00
-за кожен наступний клас МКТП 960,00 300,00
Державний збір за публікацію про видачу свідоцтва: 600,00 безкоштовно
- ч/б ТМ в 1 класі МКТП
- додатково за колір 200,00
Державне мито за видачу свідоцтва 85,00 безкоштовно
Отримання свідоцтва   500,00
Ведення переписки з Установою:    
Відповідь на запит експертизи   800,00
Подання клопотання про поновлення/продовження строку діловодства по заявці   800,00
Написання і подання мотивованої відповіді на попередню відмову Установи в реєстрації торгової марки   від 2000,00
Подання заявки на Міжнародну реєстрацію знаку 2400,00 грн. + збір в шв. франках в залежності від країн від 3000,00
Розробка договору передачі права - 1500,00
Оформлення договору передачі права і опублікування відомостей про передачу права власності на знак 2400,00 1500,00
Розробка ліцензійного договору - 1500,00
Оформлення ліцензійного договору і опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака 2400,00 1500,00
Подання мотивованого заперечення проти заявки відносно невідповідності вказаного в ній позначення умовам надання правової охорони 2000,00 від 2000,00
Продовження терміну дії свідоцтва:    
- 1 клас МКТП 12000,00 500,00
- за наступний клас МКТП 1200,00 100,00

Вартість патентування промислового зразка

Попередня оцінка промислового зразка на відповідність умовам надання правової охорони   безкоштовно
Проведення патентного пошуку по фонду запатентованих промислових зразків з наданням звіту    
1 клас (1 підклас) МКПЗ, 1 рік 120,00 200,00
Визначення класифікаційного індексу за МКПЗ (1 клас)   100,00
Оформлення і подання заявочних документів для патентування промислового зразка з 1 варіантом:    
заявник і автор одна особа 320,00 1600,00
заявник не є автором 1600,00 1600,00
за кожен наступний варіант з 2 до 10:    
заявник і автор одна особа 40,00 300,00
заявник не є автором 200,00 300,00
за кожен наступний варіант більше 10    
заявник і автор одна особа 140,00 300,00
заявник не є автором 700,00 300,00
Публікація про видачу патенту    
заявник і автор одна особа 60,00 безкоштовно
заявник не є автором 300,00 безкоштовно
*Додатково за публікацію в кольорі    
заявник і автор одна особа 40,00 безкоштовно
заявник не є автором 200,00 безкоштовно
Прискорена експертиза заявки на промисловий зразок 720,00 720,00
Підготовка і подання відповіді на попередній висновок експертизи   500,00
Розробка договору передачі права   800,00
Оформлення договору і опублікування відомостей про передачу права власності на промисловий зразок 1200,00 200,00
Розробка ліцензійного договору   1000,00
Оформлення ліцензійного договору і опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка 1200,00 200,00

Тарифи по патентуванню винаходу (корисної моделі)

Попередня оцінка винаходу/корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності   200 — 500
Проведення патентного пошуку   за домовленістю
Визначення класифікаційного індексу за МПК (1 клас)   100,00
Оформлення і подача заявочних документів для патентування винаходу/корисної моделі   від 3000,00
до 3 пунктів:    
фізична особа 40,00 від 3000,00
юридична особа 800,00 від 3000,00
додатково за кожен пункт понад 3:    
фізична особа 4,00 від 3000,00
юридична особа 80,00 від 3000,00
Публікація про видачу патенту    
заявник і автор одна особа 7,50 безкоштовно
заявник не є автором 150,00 безкоштовно
Додатково за публікацію в кольорі 5,00/100 безкоштовно
Прискорена експертиза заявки на корисну модель 865,00 600,00
Прискорена експертиза заявки на винахід:    
1 незалежний пункт 4464,00 900,00
за наступний незалежний пункт 1080,00 200,00
Підготовка і подання відповіді на попередній висновок експертизи   300,00
Розробка договору передачі права   800,00
Оформлення договору і опублікування відомостей про передачу права власності на винахід/корисну модель 600,00 100,00
Розробка ліцензійного договору   1000,00
Оформлення ліцензійного договору і опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу/корисної моделі 400,00 100,00

Теги: Вартість реєстрації торгової марки Вартість реєстрації промислового зразка Вартість патентування винаходу Реєстрація ТМ Тарифи Реєстрація промислового зразка Ціна Патентування винаходу Ціна Патентування корисної моделі Ціна Прискорена реєстрація торгової марки Вартість