ТАРИФИ ПО РЕЄСТРАЦІЇ, РОЗПОРЯДЖАННЮ І ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Вартість реєстрації торгової марки

Назва збору/послуги Державний збір Гонорар
Попередня оцінка торговельної марки (ТМ) на відповідність умовам надання правової охорони   Безкоштовно
Пошук на новизну ТМ (до 7 робочих днів):  

400.00 

Словесна/або зображувальна торгова марка:  
- 1 клас МКТП 864,00
- за кожен наступний клас МКТП 174,00
Комбінована торгова марка  
- 1 клас МКТП 1728,00
- за кожен наступний клас МКТП 346,00
* Вартість проведення термінового пошуку збільшується вдвічі.  
Аналіз звіту про проведений пошук на новизну і надання висновків   200,00
Оформлення заявочних документів і подання на реєстрацію:    
- 1 клас МКТП 4000,00 900,00
- за кожен наступний клас МКТП 4000,00 200,00
* додатково за кольорове позначення 1000,00 50,00
Проведення прискореної реєстрації торгової марки:    
Словесна або зображувальна    
- 1 клас МКТП 5220,00 800,00
- за кожен наступний клас МКТП 612,00 100,00
Комбінована:    
- 1 клас МКТП 9396,00 800,00
-за кожен наступний клас МКТП 960,00 100,00
Державний збір за публікацію про видачу свідоцтва: 600,00 безкоштовно
- ч/б ТМ в 1 класі МКТП
- додатково за колір 200,00
Державне мито за видачу свідоцтва 85,00 безкоштовно
Отримання свідоцтва   500,00
Ведення переписки з Установою:    
Відповідь на запит експертизи   500,00
Подання клопотання про поновлення/продовження строку діловодства по заявці   500,00
Написання і подання мотивованої відповіді на попередню відмову Установи в реєстрації торгової марки   від 1000,00
Подання заявки на Міжнародну реєстрацію знаку 2400,00 грн. + збір в шв. франках в залежності від країн від 3000,00
Розробка договору передачі права - 800,00
Оформлення договору передачі права і опублікування відомостей про передачу права власності на знак 2400,00 500,00
Розробка ліцензійного договору - 1000,00
Оформлення ліцензійного договору і опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака 2400,00 500,00
Подання мотивованого заперечення проти заявки відносно невідповідності вказаного в ній позначення умовам надання правової охорони 2000,00 від 1500,00
Продовження терміну дії свідоцтва:    
- 1 клас МКТП 12000,00 500,00
- за наступний клас МКТП 1200,00 100,00

Вартість патентування промислового зразка

Попередня оцінка промислового зразка на відповідність умовам надання правової охорони   безкоштовно
Проведення патентного пошуку по фонду запатентованих промислових зразків з наданням звіту    
1 клас (1 підклас) МКПЗ, 1 рік 120,00 200,00
Визначення класифікаційного індексу за МКПЗ (1 клас)   100,00
Оформлення і подання заявочних документів для патентування промислового зразка з 1 варіантом:    
заявник і автор одна особа 320,00 1600,00
заявник не є автором 1600,00 1600,00
за кожен наступний варіант з 2 до 10:    
заявник і автор одна особа 40,00 300,00
заявник не є автором 200,00 300,00
за кожен наступний варіант більше 10    
заявник і автор одна особа 140,00 300,00
заявник не є автором 700,00 300,00
Публікація про видачу патенту    
заявник і автор одна особа 60,00 безкоштовно
заявник не є автором 300,00 безкоштовно
*Додатково за публікацію в кольорі    
заявник і автор одна особа 40,00 безкоштовно
заявник не є автором 200,00 безкоштовно
Прискорена експертиза заявки на промисловий зразок 720,00 720,00
Підготовка і подання відповіді на попередній висновок експертизи   500,00
Розробка договору передачі права   800,00
Оформлення договору і опублікування відомостей про передачу права власності на промисловий зразок 1200,00 200,00
Розробка ліцензійного договору   1000,00
Оформлення ліцензійного договору і опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка 1200,00 200,00

Тарифи по патентуванню винаходу (корисної моделі)

Попередня оцінка винаходу/корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності   200 — 500
Проведення патентного пошуку   за домовленістю
Визначення класифікаційного індексу за МПК (1 клас)   100,00
Оформлення і подача заявочних документів для патентування винаходу/корисної моделі   від 3000,00
до 3 пунктів:    
фізична особа 40,00 від 3000,00
юридична особа 800,00 від 3000,00
додатково за кожен пункт понад 3:    
фізична особа 4,00 від 3000,00
юридична особа 80,00 від 3000,00
Публікація про видачу патенту    
заявник і автор одна особа 7,50 безкоштовно
заявник не є автором 150,00 безкоштовно
Додатково за публікацію в кольорі 5,00/100 безкоштовно
Прискорена експертиза заявки на корисну модель 865,00 600,00
Прискорена експертиза заявки на винахід:    
1 незалежний пункт 4464,00 900,00
за наступний незалежний пункт 1080,00 200,00
Підготовка і подання відповіді на попередній висновок експертизи   300,00
Розробка договору передачі права   800,00
Оформлення договору і опублікування відомостей про передачу права власності на винахід/корисну модель 600,00 100,00
Розробка ліцензійного договору   1000,00
Оформлення ліцензійного договору і опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу/корисної моделі 400,00 100,00

Теги: Вартість реєстрації торгової марки Вартість реєстрації промислового зразка Вартість патентування винаходу Реєстрація ТМ Тарифи Реєстрація промислового зразка Ціна Патентування винаходу Ціна Патентування корисної моделі Ціна Прискорена реєстрація торгової марки Вартість

Безкоштовна
консультація