Брендинг у сучасному світі

Багато великих корпорацій інвестують гроші в те, щоб саме про їхні товари ми найперше думали, купуючи щось у магазині. Але навіщо це? Що таке бренд і як зрозуміти, за що саме ми платимо?

Як прискорити реєстрацію торгової марки?

Реєстрація торгової марки в Україні триває близько 2 років. За цей час заявка проходить декілька етапів експертизи. Сьогодні можна зареєструвати торгову марку по прискореній процедурі. Прискорена реєстрація торгової марки триває 7-8 місяців. Замовити дану послугу в Укрпатенту можливо не раніше ніж за 3 місяці з дати подання заявки на реєстрацію. Виконуватись прискорена експертиза торгової марки буде 3 місяці з дати зарахування коштів. Після закінчення цього терміну Вам буде надіслано рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг.

Встановлення дати подання заявки на торгову марку

Для встановлення дати подання заявки, матеріали, що одержані Укрпатентом, повинні містити:

клопотання про реєстрацію знака, викладене українською мовою у довільній формі;

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

зображення знака, що заявляється на реєстрацію;

перелік товарів або послуг, для яких заявляється знак.

Як прискорити реєстрацію промислового зразка?

Наша команда готова Вам запропонувати найкоротші терміни реєстрації промислового зразка за оптимальними цінами. Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років. Звичайна процедура розглядання заявки на промисловий зразок триває до 1 року. Ми готові запропонувати скорочення даного терміну до 3 місяців.

Використання фірмового найменування для маркування товарів/послуг

Фірмове найменування можливо використовувати для маркування товарів/послуг в тому випадку, коли воно не схоже до ступеня змішування з раніше зареєстрованими чи поданими на реєстрацію знаками для товарів і послуг. При реєстрації торговельної марки експертиза, зокрема, перевіряє її на тотожність та схожість з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг та поданими на реєстрацію. Також перевіряється на схожість до ступеня змішування з торговими марками, які визнані в Україні добре відомими.

Міжнародна реєстрація товарного знака

Сьогодні, коли наша країна всіма силами старається вступити до Європейського союзу, і більше всього, що найближчим часом все ж буде повноцінним членом європейського союзу, для національного заявника є нагальним питання захистити торговельну марку в країнах Євросоюзу. За подання на реєстрацію міжнародної заявки сплачується державний збір і міжнародне мито в швейцарських франках. Термін реєстрації міжнародної заявки становить близько 1 року. Державний збір за подання міжнародної заявки – 600,00 грн. Міжнародне мито за чорно-білу торговельну марку до 3 класів - 653 швейцарські франки.

Реєстрація торгової марки

Торговельна марка (знак для товарів і послуг) – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняють від товарів і послуг інших осіб. Знак для товарів і послуг є засобом індивідуалізації товарів і послуг учасників господарського обігу. Правова охорона може бути надана позначенню яке: не суперечить принципам гуманності і моралі і на яке не поширюються підстави для відмови в реєстрації торгової марки встановлені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». За подання заявки на реєстрацію торгової марки сплачується державний збір: 4000,00 грн. за 1 клас МКТП, 4000,00 грн. за кожен наступний клас МКТП, 1000,00 грн., якщо торгова марка заявляється в кольорі.

Прискорена реєстрація винаходу (корисної моделі).

Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. На винахід (корисну модель) видається патент.Термін дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Термін дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.Термін розгляду заявки на винахід за звичайною процедурою триває до 3 року, на корисну модель – до 1 року. Вартість прискореної реєстрації винаходу: за 1 незалежний пунк формули – 4464,00 грн.; за кожен наступний незалежний пунк формули – 1080,00 грн. Вартість прискореної реєстрації корисної моделі – 864,00 грн

Прискорена реєстрація промислового зразка

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, який характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору або сукупності даних елементів у продукті, що створює естетичне враження. Звичайна процедура патентування промислового зразка триває до 1 року. Прискорена реєстрація промислового зразка триває до 3 місяців. Вартість прискореної реєстрації промислового зразка – 720,00 грн. (незалежно від кількості заявлених варіантів).

Вартість прискореної реєстрації торгової марки

На сьогодні термін реєстрації торгової марки без прискорення процедури триває понад 1,5 року. Такі терміни, насамперед, зумовлені великою кількістю заявок, які надходять до Укрпатенту для реєстрації. Відразу хочемо зазначити, що право на торгівельну марку виникає з дати реєстрації, а пріоритет - з дати подання (якщо не подані документи для встановлення Конвенційного пріоритету). Досить часто прискорена реєстрація знаку для товарів і послуг зумовлена отриманням доменного 1 рівня (.UA).

Перелік документів, для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи

Перелік документів, що подаються для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власником (власниками), уповноваженим ним (ними) органом чи особою (заявником) особисто або поштою (рекомендованим листом).

Термін дії свідоцтва на торгову марку

Термін дії свідоцтва на знак для товарів і послуг становить 10 років з дати подання заявки. Дія свідоцтва може бути подовжена на наступні 10 років при умові оплати державного збору за продовження терміну дії свідоцтва і надсилання клопотання. Платіжне доручення про оплату відповідного збору разом з клопотанням про продовження терміну дії свідоцтва надсилається до Укрпатенту.

Патентний суд. Чи буде корисним?

30 вересня нинішнього року вступає в силу Закон України «Про судоустрій і статус суддів», прийнятий парламентаріями 2 червня 2016 - го року і підписаний президентом Петром Порошенко півтора місяці по тому. Згідно з нормами цього Закону, протягом року після початку його дії в країні повинен бути створений Вищий суд з питань інтелектуальної власності (далі - Вищий суд). Про те, які зміни чекають вітчизняне правове поле в зв'язку з цим нововведенням, з якими складнощами ризикують зіткнутися юристи і бізнесмени, і на досвід яких країн можна орієнтуватися Україні, спеціально для Forbes роз'яснює адвокат юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» Марія Коваль.Спеціалізовані суди з інтелектуальної власності існують в багатьох країнах, зокрема, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Великобританія і Російська Федерація. У всіх цих країнах функціонування таких спеціалізованих судів позитивно вплинуло на якість розгляду справ з інтелектуальної власності та значно скоротило терміни їх розгляду.

УМОВИ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОМУ ЗРАЗКУ

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Об'єктом промислового зразка може бути: форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

З 1 квітня 2016 року буде запроваджений повний текст Міжнародного патентного класифікатора

У зв’язку з тим, що всі роботи, необхідні для запровадження та застосування у державній системі правової охорони інтелектуальної власності повного тексту уніфікованої структури МПК у перекладі українською мовою, були завершені, звертаємо увагу на те, що у державній системі правової охорони інтелектуальної власності з 1 квітня 2016 року запроваджується повний текст МПК у перекладі українською мовою.

Як зареєструвати торгову марку в Україні?

Реєстрація торгової марки можлива 2 способами: - реєстрація торгової марки по звичайній процедурі (1,5 - 1,7 місяця); - реєстрація ТМ по прискореній процедурі (7 - 7,5 місяця). Вартість прискореної реєстрація торгової марки протягом 7 - 7, 5 місяців складає: - Словесна або зображувальна торгова марка за 1 клас МКТП - 5220,00 грн. (512.00 грн. за кожен наступний клас зазначерий в заявці); - Комбінована торгова марка за 1 клас МКТП - 9396.00 грн. (960.00 грн. за кожен наступний клас зазначений в заявці). Ми працюємо з усіма регіонами України.

Зарубіжний досвід правової охорони диких тварин від жорстокого поводження: проблеми юридичної відповідальності

На особливу увагу заслуговує досвід держав Європи з огляду на ратифікацію Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, глава 6 (“Навколишнє природне середовище”) якої ставить за мету збереження і захист біологічного різноманіття держави. Серед європейських держав є як такі, що передбачають лише кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з дикими тваринами, так і ті, що закріплюють дуалізм адміністративної і кримінальної відповідальності в залежності від тяжкості скоєного діяння. Так, охорона тварин у ФРН є конституційним обов'язком держави. У ст. 20-а Основного закону ФРН йдеться про те, що “держава, усвідомлюючи відповідальність перед майбутніми поколіннями, захищає природні основи життя і тварин”.

Мадридська система міжнародної реєстрації торгової марки.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (далі Мадридська угода або Угода) є одним з найбільш ефективних міжнародних договорів у галузі інтелектуальної власності, що перебувають під адміністративним управлінням Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Угода була прийнята ще в 1891 році. Воно багато разів переглядалася, останній раз до тексту Угоди були внесені зміни в ході Дипломатичної конференції, що проходила в Стокгольмі в 1967 році. При вступі в силу Мадридської угоди в 1891 р. до неї приєдналися п'ять країн - Франція, Іспанія, Швейцарія, Туніс і Бельгія. Метою Угоди було проголошено створення системи для отримання міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг.

Шляхом якісних перетворень, або «прозорі» штрафи для кожного...

Як відомо, органи Антимонопольного комітету України (далі — органи АКУ) у визначених Законом України «Про захист економічної конкуренції» та Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» випадках наділені правом застосовувати до порушника антимонопольного законодавства таку міру відповідальності як штраф. Залежно від тяжкості вчиненого правопорушення варіюються й розміри застосовного штрафу — від позначки до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф (наприклад, за неподання інформації АКУ, його територіальному відділенню у встановлені органами АКУ, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки) до десяти відсотків від тієї ж бази (наприклад, за антиконкурентні узгоджені дії чи зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку).

Здача в лізинг, оренду, суборенду нерухомого майна фізичної особи-нерезидента тільки через представника

У Листі ГУ ДФС у м. Києві від 21.01.2016 р. № 255/М/26-15-12-03-12 надано роз'яснення щодо особливостей оподаткування доходу від здачі нерухомого майна, яке знаходиться на території України, в лізинг, оренду або суборенду фізичною особою - нерезидентом України