ТРОХИ ТЕОРІЇ

Словник юридичних термінів
Промисловий зразок - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання (абз. 3 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Що може бути промисловим зразком?

Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням. 

Процедура реєстрації промислового зразка в Україні розпочинається з вибору класу(ів)/підкласу(ів), для яких буде реєструватися промисловий зразок.

Існує Міжнародна класифікація промислових зразків, або т.зв. Локарнська класифікація (надалі також - МКПЗ), яка й застосовується для вибору класу(ів)/підкласу(ів). Всього є 32 класи, кожен з яких містить підклас(и).

Якщо Ви хочете зареєструвати в якості промислового зразка, наприклад, розгортку упаковки, Вам необхідно обрати підклас 09-03, якщо етикетку - 19-08, якщо логотип - 32-00.

Ознайомитися з Локарнською класифікацією і спробувати самостійно підібрати клас(и)/підклас(и) Ви можете тут.

Аналіз Вашого виробу на предмет його відповідності умовам надання правової охорони.

Аби промисловий зразок міг отримати правову охорону, він має відповідати наступним умовам:

 • не суперечити публічному порядку;
 • не суперечити загальновизнаним принципам моралі;
 • відповідати критеріям охороноздатності.

Критеріями охороноздатності промислового зразка є:

 • новизна;
 • індивідуальний характер.

Промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома до дати подання заявки до Укрпатенту або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома, до дати подання заявки до Укрпатенту або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Подання заявки на реєстрацію промислового зразка.

На сьогоднішній день доступні дві форми подання заявки до Укрпатенту:

 • паперова;
 • електронна.

Рекомендуємо Вам користатися електронною формою подання заявки. Це має, як мінімум, три переваги:

по-перше, Вам немає необхідності їхати в Укрпатент або на пошту;

по-друге, при поданні заявки в електронній формі збір за подання зменшується на 20%;

по-третє, всі документи по заявці Ви одержуєте в електронному вигляді у свій особистий кабінет.

Пакет документів на реєстрацію промислового зразка має складатися з:

 • заяви про державну реєстрацію промислового зразка;
 • комплекту зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;
 • опису промислового зразка;
 • креслень, схем, карт (якщо необхідно).

Сплата збору за подання заявки на промисловий зразок.

За подання заявки на промисловий зразок сплачується збір, розмір якого визначається постановою КМУ «Про затвердження порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» від 23.12.2004 року.

Розмір збору залежить від:

 • кількості варіантів промислового зразка (варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного класу МКПЗ, подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально, наприклад, декілька етикеток, що відрізняються тільки кольором, або декілька стільців, що відрізняються текстурою сидіння);
 • подана заявка в паперовій чи електронній формі;
 • автор і заявник одна й та ж особа чи різні.

Проведення експертизи заявки.

Під час проведення експертизи:

 • встановлюється дата подання заявки;
 • визначається відповідність заявленого промислового зразка вимогам, відповідно до яких промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням;
 • визначається, чи не належить заявлений промисловий зразок до об'єктів, які не можуть одержати правову охорону;
 • перевіряється, чи не суперечить заявлений промисловий зразок публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі;
 • проводиться перевірка заявки на відповідність вимогам до її оформлення;
 • проводиться перевірка сплати збору за подання заявки на відповідність установленим вимогам.

Звертаємо Вашу увагу, що перевірка Вашого промислового зразка на відповідність його критеріям охороноздатності - новизні та індивідуальному характеру, експертизою не проводиться, що обумовлено правилом, про яке йшлося вище, і яке встановлює, що державна реєстрація промислового зразка здійснюється під відповідальність його власника за відповідність промислового зразка критеріям охороноздатності.

На підставі проведеного експертизою аналізу, якщо заявка відповідає всім переліченим вище вимогам, видається висновок про відповідність заявки вимогам формальної експертизи, на підставі якого приймається рішення про державну реєстрацію промислового зразка.

Реєстрація промислового зразка.

Після отримання Вами рішення про державну реєстрацію промислового зразка Ви протягом 3 (трьох) місяців з моменту його отримання маєте сплатити наступні платежі:

 • збір за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка;
 • мито за реєстрацію промислового зразка;
 • збір за підтримання чинності прав на промисловий зразок за 1-й рік.

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ ВІД КЛІЄНТІВ

Які строки реєстрації промислового зразка в Україні?

Процедура реєстрації промислового зразка в Україні за звичайною процедурою становить 4-5 місяців.

 

Чи можна прискорити реєстрацію промислового зразка?

Так, реєстрацію промислового зразка можна прискорити, подавши до Укрпатенту клопотання про прискорення і сплативши вартість послуг Укрпатенту щодо прискорення реєстрації у сумі 720,00 гривень. В такому випадку строк реєстрації промислового зразка становитиме 2-3 місяці.

 

Чи можна в одній заявці на реєстрацію промислового зразка подати декілька промислових зразків?

Так. На сьогоднішній день Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» дозволяє в одній заявці подати на реєстрацію до 100 промислових зразків (т.зв. множинна заявка), які належать до одного і того самого класу МКПЗ і якщо заявником (заявниками), а також автором (авторами) для всіх заявлених промислових зразків є одні й ті самі особи. Для множинної заявки може бути прийняте рішення про державну реєстрацію окремих промислових зразків та відмову в державній реєстрації щодо решти зразків.

 

Який строк чинності майнових прав на промисловий зразок?

Строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить п'ять років від дати подання заявки до Укрпатенту. Цей строк може продовжуватися за клопотанням власника промислового зразка і за умови сплати ним збору за підтримання чинності прав на промисловий зразок. Загальний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може становити більш як 25 років від дати подання заявки.

Безкоштовна консультація

Щоб отримати безкоштовну консультацію з Вашого питання, зателефонуйте, будь ласка, нам за номером телефону +38 (096) 769-55-91 або залиште свої контакти, і ми зв'яжемося з Вами найближчним часом.