РЕЄСТРАЦІЯ СОРТІВ РОСЛИН

Команда arIPat надає послуги з професійної реєстрації сортів рослин.

Сорт рослин(франц. sorte, від латів.(латинський) sors — різновид, вигляд), культівар, сукупність рослин, що створена в результаті селекції і володіє визначеними, такими, що передаються по спадку морфологічними, фізіологічними, господарськими ознаками і властивостями; нижча класифікаційна одиниця для культурних рослин.

Сорти рослин підрозділяють на:

→ місцеві;

 селекційні.

Місцеві сорти — продукт народної селекції, головним чином тривалого масового відбору. Вони добре пристосовані до умов зростання, володіють багатьма господарський корисними ознаками і часто служать вихідним матеріалом в селекції.

Селекційні сорти створюють в науково-дослідних установах, застосовуючи спеціальні методи.

Набуття прав на сорти рослин 

Набуття прав на сорти росли регламентується Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" та нормативними актами,виданими на його реалізацію.

Для реєстрації прав на сорти рослин заявником (або представником) подається заявка до Держветфітослужби.

Власне процедура державної реєстрації прав на сорти рослин складається з наступних дій:

→ подання заявки на сорт рослин;

 експертизи заявки.

 прийняття рішення за заявкою по результатах експертизи.

Вартість реєстрації сорту рослин:

Види зборів 

Розмір зборів, гривень 

1. За подання заявки на сорт рослин 

1300 

2. За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік): 

  

визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності в експертних закладах Держветфітослужби 

1900 

визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності безпосередньо у заявника 

210 

експертиза на придатність на поширення сорту 

4070 

3. За виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту 

500 

4. За видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин 

200 

5. За видачу завіреної копії патенту на сорт рослин 

500 

6. За внесення змін до Реєстру патентів щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт за ініціативою особи, якій належать такі права 

600 

7. За внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт 

600 

8. За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): 

  

за перший рік 

400 

за другий рік 

450 

за третій рік 

550 

за четвертий рік 

650 

за п'ятий рік 

800 

за шостий рік 

950 

за сьомий рік 

1100 

за восьмий рік 

1300 

за дев'ятий рік 

1600 

за десятий і кожний наступний рік 

1900 

9. За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Держветфітослужби заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту           (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: 

  

за перший рік 

200 

за другий рік 

225 

за третій рік 

275 

за четвертий рік 

325 

за п'ятий рік 

400 

за шостий рік 

475 

за сьомий рік 

550 

за восьмий рік 

650 

за дев'ятий рік 

800 

за десятий і кожний наступний рік 

950 

10. За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин: 

  

за перший - п'ятий рік 

350 

за шостий - десятий рік 

900 

за одинадцятий - п'ятнадцятий рік 

2000 

за шістнадцятий і кожний подальший рік 

2500 

11. За подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" (частина третя статей 16 і 22, частина п'ята статті 25, частина восьма статті 26, частини п'ята і дев'ята статті 28, частина друга статті 30, частина четверта статті 35, частина шоста статті 40) 

500 

12. За поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" (частина восьма статті 26,              частина шоста статті 27, частина п'ята статті 28, частина друга статті 30) 

1000

Заявка на сорт рослин проходить наступні етапи:

→ формальна експертиза заявки;

→ кваліфікаційна експертиза 

На стадії формальної експертизи визначається відповідність формальних ознак заявки вимогам, що встановлені Законом і розробленими на його основі Правилами складання та подання заявки.Термін протягом якого Заявник має отримати висновок про відповідність заявки вимогам формальної експертизи складає 6-ть місяців.Якщо заявка складено правильно і надані всі документи, які необхідні для проведення формальної експертизи, терміни значно скорочуються.

Про результати формальної експертизи Заявник (представник) отримує повідомлення.

Стадія кваліфікаційної експертизи передбачає проведення комплексу досліджень (польових, лабораторних, аналітичних), необхідних для підготовки експертного висновку за заявкою та прийняття рішення щодо державної реєстрації сорту і прав на нього. Основною умовою початку кваліфікаційної експертизи є попередня сплата збору за кожний рік її проведення.

Етапи кваліфікаційної експертизи:

→ експертизи назви сорту;

експертизи новизни сорту та проведення комплексу досліджень (польових, лабораторних, аналітичних) з визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності і відповідності сорту критеріям заборони поширення в України (в залежності від мети, що вказана в заяві на сорт).

Тотожність та схожість назв сортів рослин.

Під час проведення експертизи, назва сорту перевіряється на тотожність і схожість з назвами:

→ всіх загальновідомих сортів, що доступні, з бази даних Держветфітослужби, Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ);

→ публікацій Держав-членів УПОВ.

Польові дослідження сорту на відповідність критеріям відмінності, однорідності та стабільності і критеріям заборони поширення сорту в Україні проводяться в експертних закладах Держветфітослужби або безпосередньо Заявником.

Рішення кваліфікаційної експертизи щодо сорту рослин.

За результатами кваліфікаційної експертизи Держветфітослужба приймає рішення щодо сорту.

Рішення може бути:

 про виникнення прав на сорт;

→ рішення про відмову у набутті прав на сорт.

У випадку коли прийнято рішення про виникнення прав на сорт, Заявнику надається три місяці для сплати державного мита або збору.

Дані про державну реєстрацію прав на сорт, що виникли, вносяться до відповідного Реєстру, по надходженні до Держветфітослужби документу, що підтверджує сплату мита або збору.

Залежно від біологічних особливостей і походження виділяють:

лінійні сорти — потомство однієї рослини, що самозапилюється.Ці сорти отримані методом індивідуального відбору, відрізняються вирівніністю по всіх ознаках;

→ сорти-популяції — генетично однорідна сукупність рослин, зазвичай перекреснозапилюючих, які можуть відноситися навіть до різних різновидів, але мають один або декілька загальних ознак;

 сорти-клони — відібране потомство однієї вегетативно розмноженої (шляхом черенковання, ділення, щеплення) рослини — генетично найбільш однорідні. Особливе положення займають гібриди, створені схрещуванням сортів, самозапилених ліній або сорту з лінією. Відрізняються підвищеною врожайністю в першому поколінні.

 Родинні сорти рослин, такі, що мають схожі господарські і біологічні ознаки, для зручності вивчення і інвентаризації об'єднують в групи — сортотіпи.

Сповідуючи принцип «професіоналізм і націленість на результат — неодмінна запорука успіху», ми переконаємо в цьому і Вас в процесі нашої плідної співпраці.

Теги: Реєстрація сортів рослин Як зареєструвати сорт рослин; Вартість реєстрації сорту рослин; Яка вартість реєстрації сорту рослин; Терміни реєстрації сорту рослин; Які документи потрібні для реєстрації сорту рослин; Процедура реєстрації сорту рослин.

Безкоштовна
консультація