В сучасному світі, в бізнесі, при створенні винаходів, важливо їх захистити патентами.

Патенти можуть бути інвестицією, особливо для тих, хто працює над стартапами, які займаються технологічними інноваціями.

З іншого боку, патенти також можуть служити підтвердженням для потенційних інвесторів, щоб вони були більш впевнені в своїх висновках. 

На жаль, існує багато поширених помилок про патентні права в бізнесі. Насправді, дезінформація про патенти може збити з пантелику звичайних людей, які хочуть подбати про свої патенти на винаходи та корисні моделі.

Наша команда пропонує Вам послуги по професійному патентуванню винаходу і корисної моделі.

Безкоштовна консультація:

Tel.: + 38 (096) 769-55-91; 

Viber +38 (096) 769-55-91; 

E-mail.: aripat@ukr.net

Винахід/корисна модель — результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій, який спрямований на задоволення визначеної потреби в будь-якій галузі господарства економіці, соціально-культурному будівництві, тощо. 

Винаходом може бути будь-який пристрій, спосіб, речовина, застосування пристроїв за новим раніше не відомим призначенням, штами мікроорганізмів, культура клітини, рослин і тварин.Винахід— це як правило теоретична розробка (яка, втім, може бути запатентована), тоді як інновація — це винахід, який знайшов практичне використання. Подібне твердження, однак, суперечить теоріям соціальної антропології та іншим соціальним наукам, які вважають, що інновації — це будь-що нове у культурі і вони не обов'язково повинні бути сприйняті суспільством.  

 

Оцінка патентоздатності винаходу/корисної моделі.   

Перш ніж почати процедуру патентування, насамперед перевіряємо Ваш винахід (корисну модель) на патентоздатність. 

Винахід вважається патентоздатним, якщо він є новим, має винахідницький рівень та є придатним до промислового використання.

Винахід є новим, якщо він не відомий за рівнем техніки, який включає будь-які відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо він для спеціаліста явно не випливає з рівня техніки. 

Умова винахідницького рівня означає, що рішення, що становить суть винаходу який охороняється, не тільки повинно відрізнятись від відомих, але і має бути продуктом творчості, тобто створення чогось відмінного від усього, що існувало раніше, або містить відомі елементи, що дають при їх використанні невідомий результат.

Винахід признається промислово використовуваним, якщо він може бути використаним у промисловості, с/г, сфері охорони здоров’я та інших галузях н/г.

Згідно з п.2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

 

Оформлення заявочних документів для патентування винаходу/корисної моделі.

Після проведення патентних досліджень ми кваліфіковано оформляємо і подаємо до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) заявочні матеріали для патентування винаходу чи корисної моделі. 

Документи для патентування, а саме формула винаходу/корисної моделі, опис і реферат оформляємо якісно і в найкоротші терміни.

Вартість професійного оформлення заявочних документів на винахід (корисну модель) - від 5000,00 грн.

Термін розгляду заявки на винахід (корисну модель)

 • на винахід— 1,5 — 2,5 роки;
 •  на корисну модель— біля одного року.

За цей час заявка на винахід проходить формальну і кваліфікаційну експертизу (корисна модель — формальну). 

За результатами експертизи надсилається рішення про видачу патенту на винахід чи рішення про видачу патенту на корисну модель. 

 

Державний збір за подання заявки на винахід (корисну модель)

За подання заявки на реєстрацію винаходу сплачується державний збір в розмірі:

 • до 3-х пунктів формули винаходу - 1600,00 грн.
 • за кожен пункт формули винаходу понад 3 - 160,00 грн.

Якщо винахідник і заявник заявки на винахід одна особа - 10 %. 

За подання заявки на патентування корисної моделі:

 • до 3 пунктів формули - 2400.00 грн.;
 • за кожен наступний пункт формули корисної моделі понад 3 - 240.00 грн.

Якщо винахідник і заявник заявки на корисну модель одна особа - 20 % зазначеної вартості.

 

Прискорена реєстрація винаходу (корисної моделі).

Як було наведено вище, термін розгляду заявки на винахід становить 1, 5 — 2,5 роки, на корисну модель — 10-12 місяців.

Ми допоможемо Вам провести прискорену експертизу і скоротити термін видачі патенту до декількох місяців.

Вартість прискореної реєстрації заявки на винахід

 • 4464,00 грн. (за один пунк формули винаходу);
 • 1080,00 грн. за кожен незалежний пунк формули винаходу.

→Вартість прискореної реєстрації заявки на корисну модель - 864,00 грн.

 

Формальна і кваліфікаційна експертиза заявки на винахід/корисну модель.

Процедура розгляду заявок в закладі експертизи проходить в дві стадії (ст.16 Закону):

 • Експертиза заявки за формальнми ознаками у відділах формальної експертизи;
 • Кваліфікаційна експертиза у відповідному галузевому відділі.

Експертизу заявки за формальними ознаками проводять згідно п.7 ст.16 Закону і розділу 3 Правил розгляду, в яких визначені порядок і об'єм перевірки матеріалів заявки, а також недоліки в матеріалах заявки, які можуть слугувати підставою для запиту.

В результаті експертизи заявки за формальними ознаками експерт готує один з видів вихідних документів, а саме:

 • запит;
 • повідомлення про можливість проведення кваліфікаційної експертизи (далі - повідомлення);
 • рішення про видачу патенту на корисну модель.

Залежно від результатів формальної експертизи заявнику направляють рішення про видачу деклараційного патенту або рішення про відмову у видачі патенту. У разі отримання заявником запиту для подальшого діловодства він повинен на протязі 2-х місяців надати 

експертизі відкореговані або недостаючі матеріали заявки. 

Якщо матеріали, що надійшли у відповідь, не містять необхідних виправлень і уточнень, заявнику направляють 2-й запит або мотивоване рішення про відхилення заявки. Якщо матеріали не поступають у встановлений термін, заявнику також направляють рішення про відхилення заявки, тобто рішення про відмову у видачі патенту.
 

Якщо заявник при подачі заявки не вказав, який вид патенту він бажає отримати, то після отримання Повідомлення і якщо він бажає продовжити діловодство по заявці і вже визначився з видом патенту, йому необхідно:

 • подати заяву про видачу декларативного патенту;
 • подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи, сплативши при цьому відповідний збір.

У разі ухвалення рішень на видачу патенту на корисну модель або патенту на винахід строком на 20 років, рішення передаються в архів, де проставляють дату прийняття рішення і передають в канцелярію для надсилання одного примірника заявнику, а другий передають в Держреєстр.

Після оплати заявником збору за видачу патенту, Держреєстр надає заявці номер патенту і передає відомості про патент на публікацію з одночасним відсиланням заявнику.

Згідно п. 4 ст. 25 Закону в разі втрати патенту патентовласнику видається дублікат.

Якщо заявник не подав вказаного клопотання після закінчення формальної експертизи, відомості про заявку публікуються через 18 місяців від дати подачі заявки або від дати її пріоритету.
 

Вказані клопотання заявник може подати протягом 3-х років від дати подачі заявки до Установи.

Якщо заявник не згоден з рішенням закладу експертизи, він має право протягом двох місяців з дати отримання їм вказаного рішення надати мотивоване заперечення в Апеляційну палату (ст.24 Закону). Вказані вище терміни надання відповіді на запит експертизи, які заявник пропустив, можуть бути поновлені у разі подачі заявником клопотання про поновлення терміну відповіді з поясненням причини і сплатою збору. 

Клопотання має надійти до закладу експертизи протягом 12 місяців з дати завершення пропущеного терміну.

За поновлення пропущених термінів сплачується збір.

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕДОЛІКІВ ПРИ ОФОРМЛЕННІ І РОЗГЛЯДІ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД І КОРИСНУ МОДЕЛЬ ЗВЕРТАЙТЕСЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ДО ПРОФЕСІОНАЛІВ!

 

Патентування винаходу. Що потрібно знати.

 

КРИТЕРІЇ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИНАХОДУ.

Критерій патентоспроможності — «новизна».

Закон встановлює, що винахід є новим, якщо він невідомий за рівнем техніки, який включає будь-які відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати пріоритету винаходу.

Патентоспроможний винахід являє собою інформацію про рішення задачі. Така інформація вважатиметься новою, якщо до моменту створення винаходу відомості про нього не були відомі фахівцям з інших, раніше відомих джерел інформації, сукупність яких визначає відомий рівень техніки.

Відомий рівень техніки включає як будь-які загальновідомі і зарубіжні друковані публікації, так і будь-які використані матеріальні об’єкти. При цьому до загальнодоступних відомостей відносяться відомості, з якими будь-яка особа може ознайомитися законним чином.

Новизна винаходу визначається на дату пріоритету. З наведеного вище виходить, що будь-яка загальнодоступна інформація, відома до дати пріоритету, у разі її тотожності з винаходом, може зганьбити його новизну.

Проте якщо інформація про винахід була розкрита самим автором, стала загальнодоступною за шість місяців до подачі заявки в патентне відомство, то вона не заперечує новизну винаходу, оскільки законодавство надає авторам пільгу на вказаний термін.

Таким чином, при оцінюванні новизни винаходу йому можуть протиставлятися лише джерела інформації, існуючі до дати пріоритету.

На практиці, для встановлення відповідності винаходу критерію «новизна», проводять аналіз новизни відповідно до алгоритму, що включає такі етапи:

 • Визначають сукупність ознак, які характеризують досліджуваний винахід і є основою для подальшого пошуку і аналізу.
 • Проводять аналіз рівня техніки, в результаті якого з нього вибираються джерела інформації, що містять аналоги.

Аналоги — це об’єкти одного з винаходом призначення, що характеризуються сукупністю ознак, схожою із сукупністю істотних ознак винаходу.

 • Виділяють найближчий аналог (прототип) винаходу, який має найбільшу кількість схожих ознак з винаходом, що аналізується.
 • Зіставляють ознаки, виділені на етапі 1, з ознаками прототипу (етап 3), встановлюючи їх тотожність або відмінності.

Якщо в результаті порівняльного аналізу встановлена тотожність ознак в порівнюваних об’єктах, тобто створене рішення не відрізняється від відомого, то робиться висновок про те, що рішення, що заявляється, не відповідає критерію «новизна». 

Патент на такий винахід не буде виданий.

Якщо в результаті порівняння встановлено, що рішення, що заявляється, відрізняється від відомого, тобто в порівнянні з відомим воно має відмітні ознаки, то робиться висновок про те, що рішення відповідає критерію «новизна».

 Критерій патентоспроможності — «винахідницький рівень».

Не всякий новий винахід може бути визнаний патентоспроможним, необхідно, щоб він відповідав критерію «винахідницький рівень».

Законодавчо він визначається наступним чином: «Винахід має винахідницький рівень, якщо він для фахівця явним чином не виходить з рівня техніки». Цей критерій відображає творчий характер винаходу і стверджує, що винахід не може логічно випливати з уже існуючого рівня техніки, а повинен бути створений творчим шляхом.

Для з’ясування суті критерію «винахідницький рівень» порівняємо звичне інженерне проектування з рішенням винахідництва. 

Інженерним вважається таке рішення, до якого неминуче можна прийти шляхом логічних міркувань, аналізу, дослідів, використовуючи необхідні знання тієї області техніки, до якої відноситься рішення.

При цьому інженерне рішення є комбінацією відомих структур або дій, які при реалізації дають очікуваний результат або ефект, логічно витікаючи з відомого рівня техніки. 

Проблема створення винаходу якраз і полягає в тому, щоб придумана комбінація відомих структур або дій могла дати новий, несподіваний, невідомий раніше технічний результат або ефект. Саме отримання неочевидного, який логічно не витікає з відомого рівня техніки результату, свідчить про творчий характер винаходу.

Для визначення очевидності результату законодавцем введена абстрактна, умовна фігура фахівця, під якою розуміється особа, що володіє загальнодоступними до моменту створення знаннями і досвідом в тій області, до якої відноситься нове рішення. Саме щодо нього визначається очевидність рішення, що патентується. 

На стадії розгляду заявки на винахід в патентному відомстві такою фігурою є експерт патентного відомства.

З наведеної інформації виходить, що обставиною, яка підтверджує наявність рівня винахідництва у винаході, є несподіваний (новий) для фахівця результат або ефект, який явно не випливає для нього з відомого рівня техніки. При цьому новизна результату є слідством відмінних ознак, внесених винахідником в прототип.

Отже, критерій «винахідницький рівень» розділяє нові рішення на дві групи:

 • рішення, які є результатом технічного навику;
 • рішення, які є результатом технічної творчості.

Першим законодавчо не надається правового захисту, і лише останні можуть бути об’єктами патентування.

Аналіз винахідницького рівня проводиться після того, як встановлена новизна винаходу і виявлені його відмінні ознаки. 

Алгоритм аналізу винахідницького рівня включає такі етапи:

 • Виявляють прототип (3-й етап алгоритму виявлення новизни).
 • Виявляють ознаки, якими відрізняється аналізований винахід від прототипу (4-й етап алгоритму виявлення новизни).
 • Виявляють з рівня техніки рішення, що мають ознаки, які збігаються з відмінними ознаками даного винаходу.

Якщо в результаті пошуку не виявлені рішення, що мають ознаки, які збігаються з відмінними ознаками винаходу, або такі рішення виявлені, але не підтверджена популярність впливу відмінних ознак на вказаний у винаході технічний результат або ефект, то робиться висновок, що винахід відповідає критерію «винахідницький рівень».

Оскільки критерій «винахіднцький рівень» носить суб’єктивний характер, то іноді використовують так звані субкритерії, завдяки яким наявність критерію «винахідницький рівень» доводиться методом від зворотного.

Вимогу винахідницького рівня не задовільняють, наприклад, винаходи якщо:

 • доповнення відомого об’єкта будь-якою відомою частиною приводить до технічного результату, відносно якого встановлено вплив саме таких доповнень;
 • заміна будь-якої частини відомого об’єкта іншою, відомою частиною приводить до появи очікуваного від цієї заміни результату;
 • вилучення будь-якої частини засобу приводить до досягнення звичного для такого вилучення результату (спрощення, зменшення габаритів, маси і т. д.);
 • збільшення кількості однотипних елементів, які підсилюють технічний результат за рахунок наявності в засобі саме таких елементів, дій (збільшення кількості фільтрів очищення покращують ступінь очищення води);
 • виконання відомого засобу або його частини з відомого матеріалу приводить до досягнення технічного результату, обумовленого відомими властивостями цього матеріалу (заміна металевого корпусу конструкції на пластмасу з метою зменшення її маси).

І навпаки, якщо винаходом, що заявляється, подоланий технічний консерватизм, попередження фахівців про неможливості досягнення цього результату або одержаний результат, що задовольняє давно існуючу суспільну потребу, спроби задоволення якої довгий час не вдавалися фахівцям, то таке рішення відповідає критерію «винахідницький рівень».
 

Критерій патентоспроможності «промислове застосування» 

Вимога промислового застосування є обов’язковою умовою патентоспроможності винаходу.

Винахід є промислово придатним, якщо він може бути використаний в промисловості, сільському господарстві, охороні здоров’я і інших галузях народного господарства.

По суті вимога промислового застосування означає, що задача має бути вирішена технічними засобами, достатніми для здійснення винаходу, його роботоздатності і отримання при реалізації нового технічного результату.

Якщо винахід описаний так, що його неможливо здійснити, то він не відповідає критерію «промислове застосування» і такому рішенню відмовлять у видачі патенту. 

Якщо опис винаходу дозволяє виконати застосування, але він не працездатний взагалі (вічний двигун), то такому рішенню також відмовлять у видачі патенту.

Слід зазначити, що перевірка патентоспроможності винаходу починається саме зі встановлення відповідності винаходу критерію «промислове застосування». 

Для захисту Вашої інтелектуальної власності для Вас буде корисною інформація: 

Сповідуючи принцип «професіоналізм і націленість на результат — неодмінна запорука успіху», ми переконаємо в цьому і Вас в процесі нашої плідної співпраці.