Промисловий зразок — це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Правова охорона надається промисловому зразку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності якщо він є новим.

Об’єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок або розфарбовування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб.

Заявка на промисловий зразок має містити:

 • заяву про видачу патенту — 1 прим.;
 • комплект фотографій із зображенням виробу або його макета, малюнка, що дає повне уявлення про зовнішній вигляд виробу — 2 прим.;
 • опис промислового зразка — 1 прим.;
 • за необхідності даються креслення, схеми, карти.
Наші фахівці кваліфіковано оформлять заявочні документи і в найкоротші терміни подадуть їх до Укрпатенту на реєстрацію

Державний збір за подання заявки на промисловий зразок:

→ 1 варіант:

 • заявник і автор одна особа — 40,00 грн
 • заявник не є автором — 800,00 грн

→ за кожен наступний варіант з 2 до 10:

 • заявник і автор одна особа — 5,00 грн  заявник не є автором — 100,00 грн

→ за кожен наступний варіант більше 10:

 • заявник і автор одна особа — 17,50 грн
 • заявник не є автором — 350,00 грн
Вартість послуг по оформленню і поданню заявочних документів для патентування промислового зразка — від 1000,00 грн.            

Отримання рішення про реєстрацію патенту

За результатами експертизи Вам буде надіслано рішення про видачу патенту на промисловий зразок.

На підставі рішення сплачуємо наступні платежі:

- якщо винахідник буде власником патенту:

 • державний збір за публікацію про видачу патенту за кожне зображення (збір 21000)— 7,50 грн;
 • додатково за публікацію в кольорі — 5,00 грн;
 • державне мито за видачу патенту — 17,00 грн.
 • підтримання патенту в силі за перший рік (збір 22100) — 5,00 грн

- якщо винахідник не буде власником патенту:

 • державний збір за публікацію про видачу патенту за кожне зображення (збір 21000) — 150,00 грн;
 • додатково за публікацію в кольорі — 100,00 грн;
 • державне мито за видачу патенту — 17,00 грн.
 • підтримання патенту в силі за перший рік (збір 22100) — 100,00 грн.

 

ОТРИМАННЯ ПАТЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК.

Після отримання відповідних платежів, а саме:

 • за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок (збір 21000);
 • за видачу патенту;
 • за підтримання чинності (збір 22100)

заявка передається до державного реєстру і публікуються відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Після публікації Вам надсилається ПАТЕНТ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК.

 

ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА ПО ПРИСКОРЕНІЙ ПРОЦЕДУРІ. ПРИСКОРЕНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА.

Звичайна процедура патентування промислового зразка на сьогодні триває до одного року.

Ми готові запропонувати отримання патенту на промисловий зразок по прискореній процедурі протягом 2,5 — 4 місяців.

Вартість прискореної реєстрації промислового зразка на сьогодні коштує 720,00 грн. незалежно від кількості заявлених варіантів.

Для отримання патенту і уникнення відмови на промисловий зразок потрібно кваліфіковано провести наступні роботи:

 

ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА ОХОРОНОЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА.

Перш ніж почати процедуру патентування промислового зразка, потрібно визначити, чи відповідає Ваш виріб охороноздатності. Наші фахівці для Вас це виконають безкоштовно.

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

- Об’єктом промислового зразка може бути:

 • форма;
 • малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб

- Не можуть одержати правову охорону:

 • об’єкти архітектури (крім малих архітектурних форм);
 • промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
 • друкована продукція як така;
 • об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо. 

 

ПАТЕНТНИЙ ПОШУК ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА.

Перед початком оформлення заявочних документів для патентування промислового зразка бажано провести патентний пошук по базі зареєстрованих промислових зразків.

Вартість такого пошуку складає - 144,00 грн за один рік (один клас, один підклас МКПЗ).

 

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

Коли виконаний перший етап, а саме, перевірка охороноздатності промислового зразка, можна приступати власне і до оформлення заявочних документів для патентування.

Заявка на промисловий зразок повинна відповідати вимогам єдності і складається українською мовою.

Назва промислового зразка має характеризувати його призначення. Назва промислового зразка маловідомого або нового призначення повинна містити посилання на галузь його застосування.Заявка на промисловий зразок має включати ясні, точні і достатні відомості, необхідні для фахівця в певній галузі. Необхідно, щоб комплект зображень виробу давав повне уявлення про його зовнішній вигляд. Зокрема, комплект зображень тривимірного виробу може містити загальний вигляд виробу, вигляди зпереду, ліворуч, праворуч, вигляд ззаду, вигляд зверху, вигляд знизу та зображення фрагментів виробу тощо. Для двовимірного виробу достатньо, як правило, навести одне зображення. Комплект зображень виробу з малюнком має містити окреме зображення цього малюнка.

Вартість послуг по оформленню і поданню заявочних документів для патентування промислового зразка — від 1000,00 грн.

Опис містить такі розділи:

 • назва промислового зразка;
 • прізвище, ініціали автора промислового зразка;
 • призначення та галузь застосування промислового зразка;
 • перелік зображень, креслень та схем, карт, суть та суттєві ознаки промислового зразка.

 

Ведення переписки з Укрпатентом, діловодство по заявці

Ми будемо супроводжувати Вашу заявку з дати подання до отримання патенту на промисловий зразок і кваліфіковано надамо обґрунтовану відповідь на будь-який запит експертизи щодо патентування промислового зразка. 

 

МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

Охорону промислового зразка в інших країнах можна одержати:

 • шляхом подання заявки до відомства держави, у якій заявник бажаєте одержати охорону;
 • згідно з Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

Гаазька угода дозволяє зареєструвати промисловий зразок у кількох державах-учасницях Гаазької угоди, шляхом подання однієї заявки до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Згідно з положенням Гаазької угоди така заявка подається заявником, або його представником, безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ.

Міжнародна реєстрація промислових зразків за Гаазькою угодою здійснюється англійською або французькою мовою за вибором заявника. Збори, пов’язані з міжнародною реєстрацією, сплачуються одноразово в одній валюті (швейцарських франках) на користь Міжнародного бюро ВОІВ.

Міжнародна заявка оформляється на офіційному бланку «APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION» (форма DM/1), встановленому Міжнародним бюро ВОІВ.

Для реєстрації промислового зразка, винаходу і торгової марки (бренда) Вам буде корисною інформація на наступних сторінках:

Сповідуючи принцип «професіоналізм і націленість на результат — неодмінна запорука успіху», ми переконаємо в цьому і Вас в процесі нашої плідної співпраці.

Теги: Патентування промислового зразка; Як отримати патент на промисловий зразок; Запатентувати дизайн; Вартість патентування промислового зразка; Запатентувати промисловий зразок самостійно; Строки реєстрації промислового зразка; Що потрібно для патентування промислового зразка?.

Безкоштовна
консультація