Пакети послуг для реєстрації ТМ

ДОДАТКОВО ЗНИЖКА 20 % НА ДЕРЖАВНІ ЗБОРИ

Пакет «Базовий»

5385 грн

 • Перевірка торгової марки на охороноздатність;
 • Визначення класів МКТП;
 • Консультація;
 • Перевірка новизни (тотожності) ТМ по зареєстрованих в Україні ТМ;
 • Оформлення і подання на реєстрацію ТМ;
 • Повний супровід до одержання свідоцтва.

Пакет «Стандарт»

6705 грн

 • Перевірка торгової марки на охороноздатність;
 • Визначення класів МКТП;
 • Консультація;
 • Перевірка на новизну по зареєстрованих і поданих на реєстрацію ТМ в Україні;
 • Оформлення і подання на реєстрацію ТМ;
 • Повний супровід до одержання свідоцтва.

Пакет «Максі»

13325 грн

 • Перевірка торгової марки на охороноздатність;
 • Визначення класів МКТП;
 • Консультація;
 • Перевірка на новизну по зареєстрованих і поданих на реєстрацію ТМ в Україні;
 • Оформлення і подання на реєстрацію ТМ;
 • Прискорена реєстрація ТМ (7 – 8 місяців);
 • Повний супровід до одержання свідоцтва.

Про реєстрацію торговельної марки

Реєстрація торгової марки в Україні - досить складний процес.  

Власне саме тому, формувати кейс заявочних документів на реєстрацію ТМ, має фахівець з права інтелектуальної власності, який, окрім цього, має великий досвід практичної роботи. 

Реєстрація торгової марки - не тільки складання комплекту заявочних матеріалів, але і відстоювання інтересів заявника на кожній стадії проходження заявки.

В сучасному світі, світі нових технологій і можливостей, конкуренції, величезній кількості виробників однорідних товарів чи надавачів послуг, недостатньо виробляти якісний товар чи надавати якісні послуги.  

Потрібно вирізнити Ваші товари чи послуги серед однорідних.

Ми надамо Вам безкоштовну консультацію з питань набуття, розпоряджання та захисту торгової марки.

Наші фахівці мають практичний досвід роботи в галузі права інтелектуальної власності понад 15 років. Ми професійно зареєструємо для Вас торгову марку в Україні.

При бажанні, допоможемо отримати розширення реєстрації, в будь-яку країну світу.

Якщо Ви бажаєте зареєструвати торгову марку, захистити права, які Вам надає свідоцтво на ТМ, і в майбутньому, щоб зареєстрована торгова марка працювала на Вас, зверніться до нас і наші фахівці допоможуть Вам.

Зареєстрована торгова марка є активом, який надає вам виключне право розпоряджатися їм на свій розсуд: використовувати в господарській діяльності, надавати право (ліцензію) на використання іншим особам або продати її.

01

Перевірка ТМ

Наші фахівці БЕЗКОШТОВНО проаналізують Вашу торгову марку і нададуть рекомендації по її охороноздатності. Якщо це необхідно, запропонують внести незначні корективи.
02

Оформлення

Якщо позначення, яке Ви бажаєте зареєструвати, відповідає умовам охороноздатності і за результатами інформаційного пошуку не має підстав для відмови по новизні, наші фахівці протягом 1 дня кваліфіковано оформлять заявочні документи і подадуть на реєстрацію ТМ.
03

Свідоцтво на ТМ

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди. Реєстрація торгової марки дає Вам автоматичне право на судовий позов проти тих, хто використовує вашу торговельну марку без вашого дозволу.

Процедура реєстрації торговельної марки

Торговельною маркою може бути унікальний символ, слово (слова), літери, колір (кольори), звук, номер, зображення або запах, що використовуються для ведення бізнесу.

Основною функцією і задачею торгової марки є легке вирізнення Вашого товару чи Вашої послуги від однорідних товарів або послуг інших виробників чи надавачів послуг. 

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності, моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Перевірка ТМ.
(Охороноздатність і Новизна)

Наші фахівці БЕЗКОШТОВНО проаналізують Вашу торгову марку і нададуть рекомендації по її охороноздатності. Якщо це необхідно, запропонують внести незначні корективи. 

 

Після перевірки охороноздатності проведемо пошук на новизну позначення з зареєстрованими чи раніше поданими на реєстрацію торговельними марками.
 

Інформаційний пошук проводиться по зареєстрованих торгових марках і поданих на реєстрацію заявках на реєстрацію знаків для товарів і послуг в Україні по національній процедурі та за Мадридською угодою.

Оформлення заявочних документів на реєстрацію ТМ

Якщо позначення, яке Ви бажаєте зареєструвати, відповідає умовам охороноздатності і за результатами інформаційного пошуку не має підстав для відмови по новизні, ми радимо оперативно подати заявку на реєстрацію.

Наші фахівці протягом 1 дня кваліфіковано оформлять заявочні документи і подадуть на реєстрацію.

Пам’ятайте: чим швидше подана заявка на реєстрацію до Укрпатенту, тим більш рання дата пріоритету буде встановлена.

Свідоцтво на торговельну марку

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

- зареєстрований знак стосовно наведених товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо в результаті його використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

Коротко про брендинг

Успішний брендинг є ключем до перевищення конкурентів і створення лояльності клієнтів.

Це вимагає ретельного розгляду вашої місії, творче мислення і сильне бажання з'єднатися з людьми, які в кінцевому підсумку зроблять вашу компанію успішною.

Для початку потрібно вирішити, що особливого у вашій компанії, що робить ваш продукт унікальним.

Після аналізу, ми розробимо унікальний логотип і слоган, які піднімуть дух вашої компанії, і будемо сприяти його просуванню.

РЕЄСТРАЦІЯ ТМ. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?

 • Процедури реєстрації ТМ

  Можливі 2 процедури реєстрації ТМ: 

  - звичайна (термін реєстрації 1,5 - 1,8 років);

  - прискорена (термін реєстрації 7 - 8 місяців).

  Як уже повідомлялось вище, реєстрація торговельної марки по звичайній процедурі триває понад 1,5 років. За цей час заявка проходить наступні стадії:

  •  встановлення дати подання заявки на реєстрацію торгової марки;
  •  формальна експертиза поданої на реєстрацію ТМ заявки;
  •  кваліфікаційна експертиза. 

  Після проходження кожної стадії, заявнику або представнику надсилається висновок, чи відповідає заявка на реєстрацію ТМ умовам законодавства. Якщо не відповідає, заявнику надсилається запит додаткових матеріалів. Протягом 2 місяців Укрпатент має одержати відповідь на запит, в іншому випадку заявка на реєстрацію торгової марки буде вважатись відкликаною.

  Прискорена реєстрація торгової марки можлива за 7 - 8 місяців. 

  Після замовлення прискореної реєстрації ТМ проходження заявки по всіх стадіях скорочується.

  На сьогодні, через 6 місяців з дати подання заявки, можливо одержати рішення про реєстрацію ТМ.

  При бажанні, ознайомтесь, будь ласка, з вартістю і процедурою прискореної реєстрації Торговельно Марки.

 • Згідно з Законом не реєструються як торгова марка позначення:

  • Які суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі;
  • Імітують або зображують державні герби, прапори та інші державні символи, офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міждержавних організацій, офіційні клейма, печатки, нагороди.
  • Які не мають розрізняльної здатності;
  • Торгові марки, які увійшли до загального вжитку для позначення товарів/послуг певного виду;
  • Є загальноприйнятними символами і термінами;
  • Торгові марки, які складаються лише з позначень, що є описовими для товарів і послуг що реєструються;
  • Знаки для товарів і послуг, які представляють собою форму товарів, яка визначається виключно або головним чином властивістю або призначенням товарів;
  • Торговельні марки, які вводять в оману щодо дійсного виробника чи надавача послуг.
 • Не реєструються позначення, які є тотожними або схожими до ступеня змішування з:

  • Торговими марками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію іншими особами щодо тих самих або однорідних товарів і послуг;
  • Торговим марками інших осіб, якщо вони охороняються без реєстрації згідно з міжнародними договорами, учасниками яких є Україна, також знаки для товарів і послуг, які визнані загальновідомими згідно Ст.6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;
  • Фірмовими найменуваннями, які відомі в Україні і належать особам, які мали на них право до дати подання заявки на реєстрацію до Укрпатенту, щодо тих самих або однорідних товарів чи/або послуг.
  • Кваліфікованими зазначеннями походження товарів;
  • Знаками відповідності які зареєстровані в установленому порядку.
 • Не реєструються в якості торговельних марок позначення, які відтворюють:

  • Промислові зразки, правовласниками яких є інші особи;
  • Назви відомих в Укрїні творів авторського права, цитати і персонажі з них без згоди власнка або правонаступника;
  • Прізвища, імена, псевдоніми відомих в Україні осіб без їх згоди. 

Інструменти
для реєстрації ТМ

Інші послуги

Безкоштовна консультація

Безкоштовна консультація з питань реєстрації торгової марки: +38 (096) 769-55-91 або залишіть ваш номер телефону і ми вам перетелефонуємо.