В такому разі складається між правовласником та правонаступником договір передачі права (якщо права передаються повністю) або ліцензійний договір (якщо надається право на використання).

Договір передачі права — це договір, після реєстрації якого, всі права переходять від правовласника до правонаступника.

Договір передачі права потребує обов’язкової реєстрації в Міністерстві розвитку економіки, сільського господарства і торгівлі України.

Ліцензійний договір — це договір, за умовами якого, правовласник надає правонаступникові право користуватися його торговою маркою (знаком для товарів і послуг).

Такий договір не потребує обов’язкової реєстрації в Міністерстві розвитку економіки, сільського господарства і торгівлі.

Вартість державного збору за опублікування відомостей про передачу прав на знак для товарів і послуг повністю - 2400,00 грн.

Вартість державного збору за опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг - 1600,00 грн

Більш детально з вартістю і термінами складання і реєстрації договору передачі прав і ліцензійного договору Ви можете ознайомитись в розділі "Тарифи".

Види ліцензій (договорів)

В залежності від обсягу прав, що передаються, за діючим Цивільним кодексом України розрізняють:

 • виключ­ну;
 • одиничну;
 • невиключну ліцензії.

За ліцензійним договором завжди передбачається виплата певної грошової винагороди ліцензіару.

Основними видами ліцензійних платежів є:

 • роялті;
 • паушальний платіж;
 • комбінований платіж.


Ми кваліфіковано підготуємо договір передачі прав та ліцензійний договір і зареєструємо його в міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в найкоротші терміни.


При складанні договору ми підходимо індивідуально до кожного клієнта.


Сповідуючи принцип «професіоналізм і націленість на результат — неодмінна запорука успіху», ми переконаємо в цьому і Вас в процесі нашої плідної співпраці.


Безкоштовна
консультація з питань передачі прав на торгову марку, оформлення договору передачі прав на ТМ та ліцензійного договору на використання торгової марки і їх державної реєстрації:

Тел.: +38 (096) 769-55-91;

E-mail: aripat@ukr.net

01

Виключ­на ліцензія

Виключна ліцензія видається тільки одній особі і ви­ключає можливість використання ліцензіаром об’єкта пра­ва інтелектуальної власності у сфері, що обумовлена цією ліцензією;
02

Одинична ліцензія

Одинична ліцензія також видається тільки одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуа­льної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у даній сфері;
03

Невиключна ліцензія

Невиключна ліцензія не виключає можливості вико­ристання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної влас­ності і видачі ним іншим особам ліцензії на використання цього об’єкту у даній сфері.

Додаткова інформація

 • Стаття 1113 Цивільного Кодексу України. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

  1. За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

  2. Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

  3. Умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем, передбаченим цим Кодексом та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.

 • Стаття 1114 Цивільного Кодексу України. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

  1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації.

  Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.

  Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

  2. Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Інші послуги

Безкоштовна консультація

Безкоштовна консультація з питань реєстрації торгової марки: +38 (096) 769-55-91 або залишіть ваш номер телефону і ми вам перетелефонуємо.