Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави — фундаментальне положення Конституції України, що слугує дороговказом для правника при реалізації набутих ним теоретичних знань в площині правозастосування. Усвідомлюючи глибинну сутність зазначеної тези, враховуючи значимість земельних відносин в соціально орієнтованому суспільстві, залишаючи поза сумнівом потребу сучасного соціуму в якісно новому регулюванні відносин, що виникають з приводу володіння, користування і розпорядження землею, команда аrIPat пропонує професійну правову допомогу в питаннях, що виникають з земельних відносин.

Беззастережно дотримуючись принципу «ніщо не врегульовано, поки не врегульовано справедливо», ми гарантуємо якісно новий підхід до вирішення вашої справи, що забезпечить баланс публічних та приватних інтересів і позбавить необхідності особу (фізичну, юридичну) вступати на шлях конфронтації з органами публічної адміністрації у процесі участі в земельних відносинах.

З надією на плідну співпрацю,

команда аrIPat.

НАШІ ПОСЛУГИ:

 надання правових консультацій з приводу питань, що виникають з земельних відносин, в тому числі щодо порядку зміни цільового призначення земельних ділянок, викупу земельних ділянок для суспільних потреб та/або        у зв’язку із суспільною необхідністю;

 юридична допомога при оформленні прав на земельну ділянку;

 юридичний супровід угод, пов’язаних з придбанням, відчуженням, орендою, користуванням, даруванням земельних ділянок;

 юридичний супровід приватизації земельних ділянок;

♦ зміна цільового призначення земельних ділянок;

 юридичні послуги щодо представництва інтересів клієнта в судових спорах щодо речових прав на земельні ділянки та їх обтяжень.

Безкоштовна
консультація