Варто відразу зробити примітку, що в законодавстві України договір франчайзингу має назву «договір комерційної концесії», тому, коли ми будемо згадувати договір комерційної концесії, Ви пам'ятаєте, що договір комерційної концесії = договір франчайзингу і навпаки.

Про договір франчайзингу Ви маєте знати, що:

 • його сторонами є правоволоділець (франчайзер) та користувач (франчайзі), які можуть бути або фізичними особами-підприємцями, або юридичними особами, звичайні фізичні особи (не суб'єкти підприємницької діяльності) сторонами договору франчайзингу бути НЕ можуть, і це пояснюється наступним пунктом;
 • сторонами договору франчайзингу можуть бути тільки суб'єкти господарювання, оскільки право використання комплексу прав, якого набуває користувач (франчайзі), реалізовується в підприємницькій діяльності останнього (при виготовленні та/або продажі певного виду товару та/або наданні послуг);
 • договір франчайзингу є оплатним, тобто за надання правоволодільцем (франчайзером) права використання комплексу прав користувач (франчайзі) має сплатити (сплачувати) обумовлену договором винагороду;
 • користувач (франчайзі) при користуванні наданим йому комплексом прав зобов'язаний дотримуватися встановлених правоволодільцем (франчайзером) умов/вимог;
 • договір франчайзингу укладається у письмовій формі у вигляді єдиного документа.

Який же комплекс прав надається у користування за договором франчайзингу?

За договором франчайзингу правоволоділець (франчайзер) надає користувачу (франчайзі) право на використання:

 • об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо);
 • комерційного досвіду;
 • ділової репутації.

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ФРАНЧАЙЗЕРУ ТА ФРАНЧАЙЗІ ПЕРЕД УКЛАДЕННЯМ ДОГОВОРУ ФРАНЧАЙЗИНГУ?

На правоволодільця (франчайзера) за договором франчайзингу покладається комплекс обов'язків, які умовно можна розділити на декілька груп.

 

І. Встановлені законодавством і підлягають обов'язковому включенню до договору франчайзингу.

До них належать обов'язки правоволодільця (франчайзера):

 • передати користувачеві (франчайзі) технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором франчайзингу, а також проінформувати користувача (франчайзі) та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав;
 • видати користувачеві (франчайзі) передбачені договором франчайзингу ліцензії (дозволи), забезпечивши їх оформлення у встановленому законодавством порядку.

 

ІІ. Встановлені законодавством, але які за взаємною згодою сторін можуть змінюватися у договорі франчайзингу.

До них належать обов'язки правоволодільця (франчайзера):

 • надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;
 • контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору франчайзингу.

 

ІІІ. Встановлені за взаємною згодою сторін у договорі франчайзингу.

До них належить, наприклад, обов'язок правоволодільця (франчайзера):

 • не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем (франчайзі) території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території.

 

Відповідно і на користувача (франчайзі) за договором франчайзингу покладається комплекс обов'язків, які умовно можна розділити на декілька груп.

 

І. Встановлені законодавством і підлягають обов'язковому включенню до договору франчайзингу.

До них належать обов'язки користувача (франчайзі):

 • використовувати при здійсненні передбаченої договором франчайзингу діяльності торговельну марку та інші позначення правоволодільця (франчайзера) визначеним у договорі франчайзингу способом;
 • забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі договору франчайзингу, виконаних робіт, послуг, що надаються, якості таких самих товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) безпосередньо правоволодільцем (франчайзером);
 • дотримуватися інструкцій і вказівок правоволодільця (франчайзера), спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем (франчайзером);
 • надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послуги) безпосередньо у правоволодільця (франчайзера);
 • інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця (франчайзера) за договором франчайзингу;
 • не розголошувати секрети виробництва правоволодільця (франчайзера) та іншу одержану від нього конфіденційну інформацію;
 • сплатити правоволодільцеві (франчайзеру) обумовлену договором франчайзингу винагороду.

 

ІІ. Встановлені за взаємною згодою сторін у договорі франчайзингу.

До них належать, наприклад, обов'язки користувача (франчайзі):

 • не допускати його конкуренції з правоволодільцем (франчайзером) на території, на яку поширюється чинність договору франчайзингу стосовно підприємницької діяльності, що здійснюється користувачем (франчайзі) з використанням належних правоволодільцеві (франчайзеру) прав;
 • відмовитися від одержання за договором франчайзингу аналогічних прав у конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця (франчайзера);
 • погоджувати з правоволодільцем (франчайзером) місце розташування виробничих приміщень, що мають використовуватися при здійсненні наданих за договором франчайзингу прав, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

 

Звісно, перелічений вище перелік обов'язків і правоволодільця (франчайзера), і користувача (франчайзі) не є виключним. В договорі франчайзингу можуть встановлюватися також інші обов'язки, як і права сторін договору франчайзингу.

 

Розробка договору комерційної концесії (договору франчайзингу) - справа доволі кропітка, зважаючи на значну кількість аспектів, які потребують правового врегулювання, а тому ми би наполегливо радили Вам не нехтувати допомогою фахівців у зазначеній галузі.
Замовити розробку договору франчайзингу.

  Безкоштовна консультація

  Щоб отримати безкоштовну консультацію з Вашого питання, зателефонуйте, будь ласка, нам за номером телефону +38 (096) 769-55-91 або залиште свої контакти, і ми зв'яжемося з Вами найближчним часом.