Однією з необхідних умов чинності правочину є гармонізація волі та волевиявлення його учасників. Зазначену тезу з певною долею умовності можна розглядати як визначальну і в площині створення суб’єкта господарювання. Так, не матиме жодного юридичного значення наявність внутрішньої волі особи заснувати, скажімо, господарське товариство, допоки така воля зовнішньо не об’єктивізується у вчиненні конкретних законодавчо визначених реєстраційних дій, що засвідчать факт легалізації державою новоствореного суб’єкта.

Для початку процедури державної реєстрації суб’єкта господарювання достатньою і необхідною умовою для нас буде наявність вашої волі, вираженої зовні як бажання співпрацювати з командою аrIPat.

Суб’єкт зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань... Розпочинається динамічний етап функціонування такого суб’єкта — здійснення ним комерційної чи некомерційної діяльності, що може супроводжуватися потребою у кваліфікованому юридичному супроводі. Команда аrIPat стане вам у нагоді, адже керуючись вашими потребами, враховуючи виклики сьогодення, слідуючи духу закону, ми гарантуємо вам якісне, оперативне та прогресивне для вашого бізнесу рішення з будь-якого питання у сфері корпоративного права.

З надією на плідну співпрацю,

команда аrIPat.

НАШІ ПОСЛУГИ:

♦ надання консультацій з питань корпоративного права, в тому числі щодо вибору найбільш оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу в Україні;

 державна реєстрація комерційних та некомерційних юридичних осіб, в тому числі громадських об’єднань та громадських організацій, благодійних організацій, ОСББ, фізичних осіб-підприємців;

♦ державна реєстрація представництв іноземних суб’єктів господарювання;

♦ державна реєстрація змін до установчих документів юридичних осіб;

♦ державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

 отримання витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

 державна реєстрація припинення юридичної особи;

♦ сприяння у врегулюванні корпоративних конфліктів.

Безкоштовна
консультація