ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Коли правовласник того чи іншого об’єкту інтелектуальної власності не використовує його у своїй діяльності, він може передати права повністю або частково будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

В такому разі складається між правовласником та правонаступником договір передачі права (якщо права передаються повністю) або ліцензійний договір (якщо надається право на використання).

Договір передачі права — це договір, після реєстрації якого, всі права переходять від правовласника до правонаступника.

Договір передачі права потребує обов’язковій реєстрації в міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

За реєстрацію договору передачі прав (опублікування відомсотей про передачу прав) сплачується державний збір в розмірі 600,00 грн.

Код збору:

Ліцензійний договір — це договір, за умовами якого, правовласник надає правонаступникові право користуватися його ІВ. Такий договір не потребує обов’язкової реєстрації в міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

В залежності від обсягу прав, що передається, за діючим Цивільним кодексом України розрізняють ліцензії:

  • виключ­на;
  • одинична;
  • невиключна.

Виключна ліцензія видається тільки одній особі і ви­ключає можливість використання ліцензіаром об’єкта пра­ва інтелектуальної власності у сфері, що обумовлена цією ліцензією;

Одинична ліцензія також видається тільки одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуа­льної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у даній сфері;

Невикпючна ліцензія не виключає можливості вико­ристання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної влас­ності і видачі ним іншим особам ліцензії на використання цього об’єкту у даній сфері.

За ліцензійним договором завжди передбачається виплата певної грошової винагороди ліцензіару.                                                                

Основними видами ліцензійних платежів є:

  • роялті;                                                                       
  • паушальний платіж;                                              
  • комбінований платіж.

За реєстрацію ліцензійного договору (опублікування відомсотей про передачу права на викоримтання) сплачується державний збір в розмірі 400,00 грн.

Код збору:

  • знак для товарів і послуг - збір 43000;
  • винахід (корисна модель) - збір 13300;
  • промисловий зразок - збір 22200.                                                                                                          

Командакваліфіковано і в найкоротші терміни підготує договір передачі прав та/або ліцензійний договір і зареєструє його в Державній службі інтелектуальної власності. При складанні договору ми підходимо індивідуально до кожного клієнта.

Сповідуючи принцип «професіоналізм і націленість на результат — неодмінна запорука успіху», ми переконаємо в цьому і Вас в процесі нашої плідної співпраці.

Теги: Передача прав на торгову марку; Передача прав на промисловий зразок; Передача прав на винахід; Передача прав на корисну модель; Як продати торгову марку; Як передати торгову марку; Як продати винахід? Як передати винахід? Як продати промисловий зразок? Як передати право на промисловий зразок? Передача прав Вартість; Що потрібно для передачі прав на ТМ? Що потрібно дляя передачі прав на промисловий зразок? Що потрібно для передачі прав на винахід? Що потрібно для передачі прав на корисну модель? Роялті; Паушальний платіж; Ліцензія; Ліцензійний договір на ТМ; Ліцензійний договір на винахід.

Безкоштовна
консультація