Як повідомляється на сайті Державної служби інтелектуальної власності (http://sips.gov.ua), відповідно до рішень Комітету експертів Спеціального союзу Міжнародної патентної класифікації (Комітет експертів МПК) Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), прийнятих на його 28-й сесії у 1999 році, та 41-й і 42-й сесіях у 2009-2010 роках, було проведено дві кардинальні реформи МПК, результатом яких став, відповідно, поділ МПК на два рівні, базовий та поглиблений, які використовувалися з 2006 року, та уніфікація (спрощення) її структури шляхом скасування поділу МПК на базовий та поглиблений рівні. Уніфікована структура МПК була  запроваджена у світовій системі інтелектуальної власності з січня 2011 року.

В Україні як країні-учасниці міжнародних угод про заснування міжнародних класифікацій об’єктів промислової власності (ОПВ) в цілому та Страсбурзької угоди про міжнародну патентну класифікацію зокрема, у державній системі правової охорони інтелектуальної власності постійно забезпечується гармонізація з діяльністю ВОІВ у зазначеній сфері та виконання комплексу робіт з актуалізації поточних версій/редакцій класифікацій ОПВ, зокрема МПК, у перекладі українською мовою. 

У зв’язку із вищезазначеним та враховуючи те, що реалізація рішень ВОІВ про застосування базового та поглибленого рівнів МПК, а в подальшому – повного тексту уніфікованої структури МПК потребувала тривалого часу та проведення в державній системі правової охорони інтелектуальної власності багатоетапного комплексу заходів, було прийнято рішення про створення та застосування української версії МПК, яка була заснована наказом Державного департаменту інтелектуальної власності від 03.10.2007 № 122  і складалася з базового та частково поглибленого рівнів у перекладі українською мовою. Одночасно було розроблено комплекс робіт, спрямований на перехід у перспективі до застосування повного тексту МПК.

Отже, наказами Державного департаменту інтелектуальної власності, а надалі – Державної служби інтелектуальної власності України щорічно запроваджувалися нові українські версії МПК, що включали переклад українською мовою змін та доповнень, які щорічно вносилися на сесіях Комітету експертів МПК, та створювалися відповідні інформаційно-довідкові системи (ІДС), вільний доступ до яких надавався на веб-ресурсах державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Паралельно забезпечувалася реалізація комплексу робіт, спрямованих на перехід до застосування повного тексту МПК, зокрема здійснювався переклад повного тексту МПК з англійської мови на українську, його науково-термінологічне та науково-технічне редагування,  забезпечувалася термінологічна єдність перекладу уніфікованої (повної) структури  МПК.

У зв’язку з тим, що всі роботи, необхідні для запровадження та застосування у державній системі правової охорони інтелектуальної власності повного тексту уніфікованої структури МПК у перекладі українською мовою, були завершені, звертаємо увагу на те, що у державній системі правової охорони інтелектуальної власності з 1 квітня 2016 року запроваджується повний текст МПК у перекладі українською мовою.

Для забезпечення потреб широкого кола користувачів створена ІДС  "Міжнародна патентна класифікація. Повний текст (2016.01)", вільний доступ до якої надається на веб-ресурсах державної системи правової охорони інтелектуальної власності з 1 квітня 2016 року.

Необхідно відзначити, що із врахуванням практики ВОІВ та провідних патентних відомств світу щодо збереження доступу до версій/редакцій класифікацій, які втратили чинність, для інформаційних або навчальних цілей тощо, у рамках вказаної ІДС забезпечується доступ до поточної та ретроспективної інформації стосовно МПК, тобто до всіх попередніх версій МПК у перекладі українською мовою, в тому числі до української версії МПК (2016.01), яка з 1 квітня 2016 року втрачає чинність. Для зручності користувачів, насамперед заявників, чинна версія МПК відкривається за замовчуванням при переході до ІДС.