Бути чи не бути?

Ствердна відповідь на поставлене запитання можлива за наявності певних умов. Так, отримати згоду на внесення до знака для товарів і послуг позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", мають змогу фізичні особи — підприємці, зареєстровані в установленому законодавством України порядку та юридичні особи, створені в установленому законодавством України порядку за умови існування сукупності або окремих факторів, якими є:

— використання офіційної назви держави "Україна" як елемента знака для товарів і послуг не суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності й моралі, сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги;

— товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака для товарів і послуг, мають промислову, освітню, наукову, культурну чи художню цінність;

— види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є унікальними, притаманними лише Україні;

— заявник займає домінуюче положення на ринку України щодо товарів та/або послуг, для яких передбачається використання знака для товарів і послуг;

— заявник здійснює зовнішньоекономічну діяльність та в своїй групі товарів та/або послуг зовнішньоекономічної діяльності займає домінуюче положення;

— тривалість діяльності заявника на ринку України або світовому ринку щодо таких товарів та/або послуг становить не менше 5 років.

Зазначені фактори мають знайти офіційне підтвердження шляхом надання документів, що підтверджують визнання якості товарів та/або послуг заявника на національному та/або міжнародному рівні за результатами його участі в виставках, конкурсах, конференціях, семінарах (копії дипломів, грамот, нагород тощо); відомості про діяльність заявника в інтересах України, опубліковані в офіційних засобах масової інформації тощо.

Шляхом процедури...

Якщо ви відповідаєте критеріям, перерахованим вище, маєте звернутися з клопотанням про надання згоди на внесення до знака для товарів і послуг позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", та необхідним пакетом документів за місцезнаходженням Державної служби. Компетентним органом, який розглядає клопотання про використання офіційної назви держави "Україна" в складі знака для товарів і послуг, є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг (далі — Комісія). Остаточні результати розгляду клопотання Комісією відображаються в рішенні Комісії.

Матеріальна сторона реалізації процедури — до уваги

Варто пам’ятати, що за включення до знака для товарів і послуг позначення, що відображує назву держави "Україна"додатково стягується державний збір у розмірі 6000 гривень, окрім сплати основного збору за подання заявки на знак для товарів і послуг.

Використані джерела:

1.Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг // Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 № 790 в редакції від 25.07.2011 / Офіційний вісник України від 05.11.2010 — 2010 р. — № 82, — стор. 60, — стаття 2893, — код акту 53153/2010.

2.Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг// Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2003 № 677 в редакції від 10.01.2012 / Офіційний вісник України від 31.10.2003 — 2003 р. —  № 42, — стор. 216, -стаття 2247, — код акту 26599/2003.

3. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності // Постанова КМУ від 23.12.2004 № 1716 в редакції від 21.09.2011 / Урядовий кур’єр від 05.01.2005 — № 1.

Безкоштовна
консультація