РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ

Команда  надає послуги з професійної реєстрації торговельної марки в Україні і міжнародної реєстрації в будь-якій країні. 

Торговельна марка (в законодавстві застосовується поняття знак для товарів і послуг) -  позначення,  за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

Вимоги до заявки на реєстрацію ТМ:

заявка складається  українською  мовою;

заявка має стосуватися одного знака.

Позначення, що відрізняється від заявленого  позначення будь-яким елементом, вважається іншим позначенням.

Заявка на реєстрацію знака для товарів і послуг повинна містити:

заяву про реєстрацію знака – 1 прим.;

зображення знака, що заявляється розміром 8х8;

перелік  товарів  і  послуг,  для  яких   заявник   просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП;

документи, що додаються до заявки.

Якщо заявляється колір позначення, тоді під кодом (591) зазначається колір/кольори торгової марки і оплачується додатково збір за подання заявки в розмірі 500,00 грн.

Державні збори  за дії пов'язані з об'єктами інтелектуальної власності регулює Постанова КМУ від 23 грудня 2004 року №1716.                

Яка вартість державних зборів за подання заявки?

1000,00 грн - державний збір за подання заявки за кожен зазначений клас МКТП (додатково оплачується 500,00 грн., якщо заявляється колір/кольори і 130 % зазначеного збору за подання кількома заявниками);

150,00 грн – державний збір за публікування відомостей про видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг за кожен зазначений клас МКТП (додатково оплачується 100,00 грн. якщо торговельна марка кольорова);

85,00 – державне мито за видачу Свідоцтва.

Який термін реєстрації торгової марки?

На сьогодні термін розгляду заявки на знак для товарів і послуг по звичайній процедурі триває більше одного року з дати подання заявки. За цей час заявка проходить три стадії:

→ Встановлення дати подання заявки;

 Експертиза заявки за формальними ознаками;

 Експертиза  заявки  по  суті  позначення,  що  заявлено  на реєстрацію як знак для товарів і послуг.                              

Як прискорити реєстрацію торгової марки (знака для товарів і послуг)?

На сьогодні є можливість прискореної (пришвидшеної) реєстрації торгової марки.

Термін пришвидшеної реєстрації торгової марки:

7 – 7,5 місяці.

Вартість прискореної реєстрації торговельної марки протягом 7 – 7, 5 місяців становить:

→ словесне або зображувальне позначення за 1 клас МКТП – 5220,00 грн. (612.00 грн. за кожен наступний клас зазначений в заявці);

 комбіноване позначення за 1 клас МКТП – 9396,00 грн. (960,00 грн. за кожен наступний клас зазначений в заявці).

Розрахуйте вартість реєстрації торгової марки в Україні скориставшись калькулятором

Згідно п. 1 Ст 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі Закон) правова   охорона  надається  знаку,  який  не  суперечить публічному  порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)   тоталітарних   режимів   в  Україні  та  заборону пропаганди  їхньої символіки" та на який не поширюються підстави  для  відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п. 2 Ст. 5 Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення  або будь-яка комбінація  позначень.  Такими позначеннями можуть бути,  зокрема, слова,  у тому числі власні імена,  літери,  цифри,  зображувальні елементи,   кольори  та  комбінації  кольорів,  а  також  будь-яка комбінація  таких  позначень.

Згідно  з  Законом (Ст.6) не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені   або   повні   найменування   міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються,  якщо на це є  згода  відповідного  компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган.

Наприклад, у Вашому позначенні є назва держави «Україна» (UA). В такому разі, окрім отримання дозволу компетентного органу на використання офіційної назви держави, Вам потрібно додатково оплатити державний збір в розмірі 6000,00 грн.

Не можуть  одержати  правову  охорону також позначення, які: звичайно не  мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише  з  позначень,  що  є  загальновживаними  як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише  з  позначень  чи даних,  що є описовими при використанні щодо зазначених у  заявці  товарів  і  послуг  або  у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості,  призначення,  цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими  або  такими,  що  можуть  ввести  в  оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише  з   позначень,   що   є   загальновживаними символами і термінами; відображають лише   форму,  що  обумовлена  природним  станом товару чи необхідністю отримання технічного  результату,  або  яка надає товарові істотної цінності.

Такі позначення, можуть бути внесені до знака  як елементи,  що  не охороняються,  якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Не можуть бути зареєстровані як знаки  позначення,  які  є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі  міжнародних  договорів,  учасником  яких  є  Україна, зокрема  знаками,  визнаними  добре  відомими відповідно до статті 6  bis  Паризької  конвенції  про  охорону  промислової  власності; фірмовими найменуваннями, що відомі  в  Україні  і  належать іншим  особам,  які  одержали  право  на  них  до  дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених  з  ними  товарів  і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних  напоїв),  що  охороняються  відповідно  до Закону   України   "Про  охорону  прав  на  зазначення  походження товарів»).  Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються,  знаків осіб,  які мають  право  користуватися вказаними зазначеннями; знаками   відповідності      (сертифікаційними      знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Також не реєструються як знаки позначення, які відтворюють: промислові зразки,  права на які  належать  в  Україні  іншим особам; назви відомих в Україні творів науки,  літератури і мистецтва  або цитати і персонажі з них,  твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена,  псевдоніми  та похідні від них,  портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

В 2015 році були  внесені зміни до Закону, а саме в ч. 2 Ст. 5  щодо позначень, які можуть бути зареєстровані як знак для товарів і послуг. Згідно зі змінами, не  можуть  одержати  правову  охорону  та не можуть бути зареєстровані  як  знаки позначення, що суперечать вимогам частини другої  статті  5  цього  Закону  та  вимогам  Закону України "Про засудження комуністичного та  націонал-соціалістичного (нацистського)  тоталітарних   режимів   в  Україні  та  заборону пропаганди їхньої символіки".

Після перевірки позначення охороноздатності, відповідно вимог наведених вище, можна приступати до оформлення заявочних документів для реєстрації знаку для товарів і послуг.

Заявка на знак для товарів і послуг подається до Укрпатнту (вул. Глазунова, буд. 1) у письмовому вигляді. На сьогодні існує можливість подавати заявочні документи до Укрпатену в електронному вигляді.

Для реєстрації торгової марки для Вас буде корисною інформація на наших ресурсах:

Для професійної реєстрації торгової марки скористайтесь послугами професіоналів!

Команда  завжди підходить індивідуально до кожного клієнта. 

Ми в своїй роботі керуємось правилом: "Професіоналізм і націленість на результат - неодмінна запорука успіху".

Наші контакти:

Тел.: +38 (096) 769-55-91

e-mail: ip@aripat.com, aripat@ukr.net

www.aripat.com

Безкоштовна
консультація