ПАТЕНТ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК.

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Об'єктом промислового зразка може бути:

форма;

малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Згідно з Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» не можуть одержати правову охорону:

об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

друкована продукція як така;

об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

 Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

УМОВИ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

Промисловий зразок відповідає умовам  патентоспроможності, якщо  він є новим.
Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих  ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки  до  Установи  або,  якщо  заявлено  пріоритет,  до дати її пріоритету.

Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться  до  уваги  зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком  тих,  що  на  зазначену  дату  вважаються  відкликаними, відкликані  або  за ними Установою прийняті рішення про  відмову  у  видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких  рішень.

Для визначення умовам патентоспроможності Вашого виробу скористайтесь послугами професіоналів!

Команда завжди підходить індивідуально до кожного клієнта.

Для патентування промислового зразка в Україні (в т.ч. прискорена реєстрація промислового зразка) скористайтесь інформацію яка розміщена на сторінках нашого сайту:

Наші контакти:

Тел.: +38 (096) 769-55-91

e-mail: aripat@ukr.net

www.aripat.com