Перелік документів, що подаються для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власником (власниками), уповноваженим ним (ними) органом чи особою (заявником) особисто або поштою (рекомендованим листом)

 Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації:


→ установчі документи в повному обсязі для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства:

-рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;

- статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності;

→ реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію; 

→ документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію; 

→ документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом. Органи чи фізичні особи, уповноважені власником (власниками), засвідчують свої повноваження документально.