Реєстрація фірмового найменування

Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, від англ. trademark — позначення, знак, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

Торгова марка слугує як засіб індивідуалізації товарів (послуг) та учасників господарського обігу.

Найменування юридичної особи - назва, яка вирізняє юридичну особу як самостійного суб'єкта права.

При реєстрації торговельної марки експертиза, зокрема, перевіряє її на тотожність та схожість з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг та поданими на реєстрацію.

Також перевіряється на схожість до ступеня змішування з торговими марками, які визнані в Україні добре відомими.

Добре відомою є торговельна марка, яка відома широкому колу споживачів у відповідному секторі суспільства, завдяки її тривалому використанню стосовно певних товарів і/або послуг.

Юридичні особи цілком легально можуть існувати зі схожими назвами, відрізняючись лише організаційно-правовою формою, наприклад, ТОВ «Торгова марка», ПАТ «Торгова марка», ПП «Торгова марка».

Також можливо зареєструвати юридичну особу з мінімальними відмінностями, на відміну від торговельної марки, наприклад, ТОВ «Торговельна марка», ТОВ «Торговельна марка-IP».

Щодо обов’язковості реєстрації комерційного найменування то законодавство України не вимагає такої реєстрації.

У цивільному кодексі України про можливість реєстрації та про право власника на внесення відомостей про комерційне найменування до відповідного реєстру.

Законом не передбачено порядку проведення такої реєстрації, та, на жаль, досі не створено відповідного реєстру. 

У зв’язку з цим, виникає велика кількість судових спорів між власниками комерційних найменувань та власниками торгових марок, щодо правомірності використання тотожних або схожих до ступеня змішування позначень.

Категорія таких справ є неоднозначною та складною, оскільки зводиться до доведення з боку власника фірмового найменування факту першого та подальшого використання ним у господарській діяльності найменування.

Отже, фірмове найменування можливо використовувати для маркування товарів/послуг в тому випадку, коли воно не схоже до ступеня змішування з раніше зареєстрованими чи поданими на реєстрацію знаками для товарів і послуг.

При реєстрації торгової марки, реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця для Вас буде корисною інформація: