Встановлення дати подання заявки на торговельну марку

Для встановлення дати подання заявки, матеріали, що одержані Укрпатентом, повинні містити:

клопотання про реєстрацію знака, викладене українською мовою у довільній формі;

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

зображення знака, що заявляється на реєстрацію;

перелік товарів або послуг, для яких заявляється знак.

Як прискорити реєстрацію промислового зразка?

Наша команда готова Вам запропонувати найкоротші терміни реєстрації промислового зразка за оптимальними цінами. Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років. Звичайна процедура розглядання заявки на промисловий зразок триває до 1 року. Ми готові запропонувати скорочення даного терміну до 3 місяців.

Чи можливо використовувати фірмове найменування для маркування товарів/послуг?

Фірмове найменування можливо використовувати для маркування товарів/послуг в тому випадку, коли воно не схоже до ступеня змішування з раніше зареєстрованими чи поданими на реєстрацію знаками для товарів і послуг. При реєстрації торговельної марки експертиза, зокрема, перевіряє її на тотожність та схожість з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг та поданими на реєстрацію. Також перевіряється на схожість до ступеня змішування з торговими марками, які визнані в Україні добре відомими.

Міжнародна реєстрація торговельної марки

Сьогодні, коли наша країна всіма силами старається вступити до Європейського союзу, і більше всього, що найближчим часом все ж буде повноцінним членом європейського союзу, для національного заявника є нагальним питання захистити торговельну марку в країнах Євросоюзу. За подання на реєстрацію міжнародної заявки сплачується державний збір і міжнародне мито в швейцарських франках. Термін реєстрації міжнародної заявки становить близько 1 року. Державний збір за подання міжнародної заявки – 600,00 грн. Міжнародне мито за чорно-білу торговельну марку до 3 класів - 653 швейцарські франки.

Реєстрація торговельної марки

Торговельна марка (знак для товарів і послуг) – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняють від товарів і послуг інших осіб. Знак для товарів і послуг є засобом індивідуалізації товарів і послуг учасників господарського обігу. Правова охорона може бути надана позначенню яке: не суперечить принципам гуманності і моралі і на яке не поширюються підстави для відмови в реєстрації торгової марки встановлені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». За подання заявки на реєстрацію торгової марки сплачується державний збір: 1000,00 грн. за 1 клас МКТП, 1000,00 грн. за кожен наступний клас МКТП, 500,00 грн., якщо торгова марка заявляється в кольорі.

Прискорена реєстрація винаходу (корисної моделі).

Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. На винахід (корисну модель) видається патент.Термін дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Термін дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.Термін розгляду заявки на винахід за звичайною процедурою триває до 3 року, на корисну модель – до 1 року. Вартість прискореної реєстрації винаходу: за 1 незалежний пунк формули – 4464,00 грн.; за кожен наступний незалежний пунк формули – 1080,00 грн. Вартість прискореної реєстрації корисної моделі – 864,00 грн

Прискорена реєстрація промислового зразка

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, який характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору або сукупності даних елементів у продукті, що створює естетичне враження. Звичайна процедура патентування промислового зразка триває до 1 року. Прискорена реєстрація промислового зразка триває до 3 місяців. Вартість прискореної реєстрації промислового зразка – 720,00 грн. (незалежно від кількості заявлених варіантів).

Вартість прискореної реєстрації торгової марки

На сьогодні термін реєстрації торгової марки без прискорення процедури триває понад 1,5 року. Такі терміни, насамперед, зумовлені великою кількістю заявок, які надходять до Укрпатенту для реєстрації. Відразу хочемо зазначити, що право на торгівельну марку виникає з дати реєстрації, а пріоритет - з дати подання (якщо не подані документи для встановлення Конвенційного пріоритету). Досить часто прискорена реєстрація знаку для товарів і послуг зумовлена отриманням доменного 1 рівня (.UA).

Перелік документів, для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи

Перелік документів, що подаються для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власником (власниками), уповноваженим ним (ними) органом чи особою (заявником) особисто або поштою (рекомендованим листом). Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації:установчі документи в повному обсязі для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства.

Термін дії свідоцтва на знак для товарів і послуг

Термін дії свідоцтва на знак для товарів і послуг становить 10 років з дати подання заявки. Дія свідоцтва може бути подовжена на наступні 10 років при умові оплати державного збору за продовження терміну дії свідоцтва і надсилання клопотання. Платіжне доручення про оплату відповідного збору разом з клопотанням про продовження терміну дії свідоцтва надсилається до Укрпатенту.

Патентний суд. Чи буде корисним?

30 вересня нинішнього року вступає в силу Закон України «Про судоустрій і статус суддів», прийнятий парламентаріями 2 червня 2016 - го року і підписаний президентом Петром Порошенко півтора місяці по тому. Згідно з нормами цього Закону, протягом року після початку його дії в країні повинен бути створений Вищий суд з питань інтелектуальної власності (далі - Вищий суд). Про те, які зміни чекають вітчизняне правове поле в зв'язку з цим нововведенням, з якими складнощами ризикують зіткнутися юристи і бізнесмени, і на досвід яких країн можна орієнтуватися Україні, спеціально для Forbes роз'яснює адвокат юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» Марія Коваль.Спеціалізовані суди з інтелектуальної власності існують в багатьох країнах, зокрема, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Великобританія і Російська Федерація. У всіх цих країнах функціонування таких спеціалізованих судів позитивно вплинуло на якість розгляду справ з інтелектуальної власності та значно скоротило терміни їх розгляду.

УМОВИ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОМУ ЗРАЗКУ

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Об'єктом промислового зразка може бути: форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Як зареєструвати торгову марку в Україні?

Є дві процедури прискореної (пришвидшеної) реєстрації торгової марки: - 4 – 4,5 місяці; - 7 – 7,5 місяці. Вартість прискореної реєстрації торговельної марки протягом 4 – 4, 5 місяців становить: - словесне або зображувальне позначення за 1 клас МКТП – 4018,20 грн. (466,20 грн. за кожен наступний клас зазначений в заявці); - комбіноване позначення за 1 клас МКТП – 7237,20 грн. (732,60 грн. за кожен наступний клас зазначений в заявці). Вартість прискореної реєстрації торговельної марки протягом 7 – 7, 5 місяців становить: - словесне або зображувальне позначення за 1 клас МКТП – 2172,00 грн. (272 грн. за кожен наступний клас зазначений в заявці); - комбіноване позначення за 1 клас МКТП – 3912,00 грн. (392,00 грн. за кожен наступний клас зазначений в заявці).

Зарубіжний досвід правової охорони диких тварин від жорстокого поводження: проблеми юридичної відповідальності

На особливу увагу заслуговує досвід держав Європи з огляду на ратифікацію Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, глава 6 (“Навколишнє природне середовище”) якої ставить за мету збереження і захист біологічного різноманіття держави. Серед європейських держав є як такі, що передбачають лише кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з дикими тваринами, так і ті, що закріплюють дуалізм адміністративної і кримінальної відповідальності в залежності від тяжкості скоєного діяння. Так, охорона тварин у ФРН є конституційним обов'язком держави. У ст. 20-а Основного закону ФРН йдеться про те, що “держава, усвідомлюючи відповідальність перед майбутніми поколіннями, захищає природні основи життя і тварин”.

Якщо ваша мета отримати Свідоцтво на знак для товарів і послуг, що містить офіційну назву держави «Україна»

Ствердна відповідь на поставлене запитання можлива за наявності певних умов. Так, отримати згоду на внесення до знака для товарів і послуг позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", мають змогу фізичні особи — підприємці, зареєстровані в установленому законодавством України порядку та юридичні особи, створені в установленому законодавством України порядку за умови існування сукупності або окремих факторів.

Мадридська система міжнародної реєстрації торговельної марки. Етапи її створення.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (далі Мадридська угода або Угода) є одним з найбільш ефективних міжнародних договорів у галузі інтелектуальної власності, що перебувають під адміністративним управлінням Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Угода була прийнята ще в 1891 році. Воно багато разів переглядалася, останній раз до тексту Угоди були внесені зміни в ході Дипломатичної конференції, що проходила в Стокгольмі в 1967 році. При вступі в силу Мадридської угоди в 1891 р. до неї приєдналися п'ять країн - Франція, Іспанія, Швейцарія, Туніс і Бельгія. Метою Угоди було проголошено створення системи для отримання міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг.

Шляхом якісних перетворень, або «прозорі» штрафи для кожного...

Як відомо, органи Антимонопольного комітету України (далі — органи АКУ) у визначених Законом України «Про захист економічної конкуренції» та Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» випадках наділені правом застосовувати до порушника антимонопольного законодавства таку міру відповідальності як штраф. Залежно від тяжкості вчиненого правопорушення варіюються й розміри застосовного штрафу — від позначки до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф (наприклад, за неподання інформації АКУ, його територіальному відділенню у встановлені органами АКУ, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки) до десяти відсотків від тієї ж бази (наприклад, за антиконкурентні узгоджені дії чи зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку).

На чиєму боці правда, або як реалізувати конституційне право на суд в земельних спорах

17 травня 2011 року світ побачила постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 6 «Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин», яка оминаючи увагою вище зазначене рішення КСУ, обґрунтовує власне бачення компетенції судів щодо вирішення земельних спорів. Так, вона виходить з того, що питання про те, чи підвідомча господарському суду справа у спорі, що виник із земельних правовідносин, повинно вирішуватись залежно від того, який характер мають спірні правовідносини, тобто чи є вони приватноправовими чи публічно-правовими, та чи відповідає склад сторін у справі ст. 1 ГПК, оскільки господарським судам підвідомчі лише справи у спорах, що виникають із земельних відносин приватноправового характеру.

Процедура реєстрації торгівельної марки

Порядок реєстрації торговельної марки включає в себе наступні етапи: Перевірка торгової марки щодо підстав для відмови; Перевірка торгівельної марки на новизну; Оформлення і подання заявочних документів на реєстрацію; Власне реєстрація торгівельної марки Мистецтво реєстрації торгової марки полягає в розробці переліку товарів і послуг. Список товарів і послуг не може бути розширений після реєстрації торгової марки, а обмежується тільки заявленими. З одного боку, він повинен бути настільки широкий, щоб охопити будь-які товари або послуги, які використовуються, але він не повинен бути занадто загальними.

Мадридська система міжнародної реєстрації знаків. Питання її правового розвитку.

Вивчення механізму захисту торгової марки відповідно до процедури їх правового акцептування за Мадридською системою реєстрації знаків є важливою проблемою на сучасному етапі інтеграції нашої країни у світову ринкову систему. З кожним роком зростає зацікавленість національних виробників у правовому захисті своїх торгових марок за кордоном та збільшенням кількості міжнародних реєстрацій торгових марок іноземних компаній, які мають практичні наміри до комерціалізації та регулювання своїх прав на об'єкти промислової власності в Україні.

Безкоштовна
консультація