Сьогодні, 27 грудня 2019 року, Уряд на своєму засіданні схвалив законопроект “Про медіацію”. 
Медіація — вид альтернативного врегулювання спорів, метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.
На відміну від формального судового чи господарського процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі – медіатор не приймає рішення за них.
Даним документом передбачено позасудове вирішення суперечок через спеціального посередника – медіатора.
«Це значно скоротить час і вартість судових процедур для людей та бізнесу, особливо малого та середнього», - зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Законопроектом визначається сфера застосування медіації, її принципи, вимоги до медіатора, його права, обов’язки та відповідальність, а також проведення медіації, права та обов’язки сторін.
Можливість вирішувати конфлікт за результатами досягнутих домовленостей – це невеликі фінансові затрати та скорочення строків вирішення. Крім того, прийняття законопроекту зменшить навантаження на суди та скоротить кількість оскаржуваних судових рішень.